Koszt zatrudnienia pracownika w 2021 roku – ile wyniesie?

Obiecywany przez rząd regularny wzrost pensji minimalnej w kolejnych latach nie dla wszystkich jest dobrą wiadomością, choć z pewnością budzi entuzjazm tych, których pensja oscyluje według najniższej krajowej. Niestety przedsiębiorcy – szczególnie ci, którzy prowadzą małe firmy – znajdują się w dość trudnym położeniu, z uwagi na bardzo wysokie (i rosnące w błyskawicznym tempie) koszty zatrudnienia. Podejmowaniu decyzji o zatrudnieniu kolejnej osoby nie sprzyja inflacja, trudna sytuacja gospodarcza czy rosnąca płaca minimalna. Z drugiej strony kolejne osoby w firmie mogą okazać się niezbędne, aby przedsiębiorstwo mogło się rozwijać. Jaki będzie koszt zatrudnienia pracownika w 2021 roku?

Wzrost płacy minimalnej w ostatnich latach

Ostatnie lata to czas, kiedy wysokość pensji minimalnej w Polsce rosła w dość szybkim tempie. Przypomnijmy, że w 2018 roku wynosiła ona 2100 zł brutto, a w 2019 roku – 2250 zł brutto. W roku 2020 pensja minimalna wyniosła już 2600 zł brutto, a – według zapowiedzi rządu – do 2023 roku miała wzrosnąć do kwoty 4000 zł. Takie zapowiedzi wzbudziły niepokój wśród przedsiębiorców. Przy pensji minimalnej w wysokości 4000 zł koszty pracownika byłyby na tyle wysokie, że w wielu przypadkach zatrudnianie pracowników przestałoby być opłacalne. W efekcie zagrożona byłaby sytuacja firmy. Wybuch pandemii spowodował jednak, że sytuacja gospodarcza w Polsce i na świecie uległa gwałtownemu pogorszeniu, więc rząd zmuszony był nieco zweryfikować swoje zapowiedzi.

Pensja minimalna w 2021 roku

Ostatni kwartał to czas, kiedy przedsiębiorcy zaczynają zastanawiać się, jaka będzie pensja minimalna w 2021 roku. Wiadomo już, że wyniesie ona 2800 zł brutto. Minimalna stawka godzinowa w 2021 roku wyniesie 18,30 zł brutto. Nie stanie się więc tak, jak zapowiadał rząd – przed wybuchem pandemii pojawiały się bowiem informacje, że w 2021 roku pensja minimalna ma wynieść 3000 zł. Kwota 2800 zł jest o 200 zł wyższa niż pensja minimalna w 2020 roku, kiedy to wyniosła ona 2600 zł.

Warto tutaj przypomnieć, że przedsiębiorcy nalegali, aby pensja minimalna została utrzymana na poziomie z 2020 roku. Chcieli oni, aby w dalszym ciągu wynosiła 2600 zł brutto. Z kolei pracownikom zależało na tym, aby pensja minimalna została podniesiona do 3100 zł, co oznaczałoby wzrost o 500 zł względem płacy minimalnej z roku 2020 roku. Kwota 2800 zł jest poniekąd złotym środkiem, choć z drugiej strony nie jest ona satysfakcjonująca dla żadnej ze stron. Pracownicy bowiem nadal nie otrzymają takiej pensji minimalnej, na jakiej im zależało, a koszt zatrudnienia pracownika w 2021 roku dla pracodawców po raz kolejny wzrośnie.

Jak ustala się minimalne wynagrodzenie?

Wspomniane 2800 zł jest kwotą brutto. Oznacza to, że kwota netto – czyli ta, którą pracownika otrzyma „na rękę” będzie niższa. Procedura ustalania minimalnego wynagrodzenia jest ściśle określona i każdego roku wygląda dokładnie tak samo. Pensja minimalna ustalana jest na podstawie Ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę z 10 października 2002 roku Na początku pojawia się propozycja rządu, której towarzyszyć muszą niezbędne dane, takie jak wskaźnik cen w roku poprzednim, przewidywany wskaźnik cen w roku kolejnym, przeciętne wydatki w gospodarstwie domowym oraz wysokość przeciętnego wynagrodzenia w roku poprzednim do 31 lipca (przed specustawą z 2020 roku. do 15 czerwca).

Następnie mają miejsce konsultacje w ramach Rady Dialogu Społecznego, które trwają przez 10 dni. Ostatni krok to ogłoszenie za pomocą specjalnego obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów uzgodnionej wysokości minimalnej płacy w Monitorze Polski. Musi ono nastąpić do 15 września. Jeśli nie będzie zgodności co do nowej kwoty wynagrodzenia minimalnego w kolejnym roku, Rada Ministrów musi ustalić nową najniższą krajową w rozporządzeniu.

Najniższa krajowa – ile „na rękę” dla pracownika?

Tym, co najbardziej interesuje pracowników, jest kwota otrzymywana „na rękę”, czyli kwota netto. W 2019 roku pensja minimalna wynosiła 2600 brutto, co pozwalało na zarobienie 17 zł brutto na godzinę. Przy tych stawkach pensja netto, czyli ta, która wpływała na konto pracownika, wynosiła 1920 zł przy umowie o pracę na pełen etat, a zatem stawka godzinowa netto wynosiła 11 zł.

W 2020 roku najniższa krajowa wyniesie 2800 zł brutto – a zatem kwota „na rękę” dla pracownika będzie wynosiła 2061,67 zł przy umowie o pracę na pełen etat. W przypadku umowy zlecenie kwota ta wynosić będzie 2151,18 zł. 

Wynagrodzenie 2800 zł brutto – jaki koszt zatrudnienia pracownika po stronie pracodawcy?

Co bardzo ważne, pensja minimalna w 2021 roku w wysokości 2800 zł to nie jedyny koszt, jaki musi ponieść pracodawca, zatrudniając pracownika. Nie każdy pracownik zdaje sobie sprawę z tego, że koszt zatrudnienia pracownika jest o wiele wyższy – nie tylko niż kwota netto, ale też brutto. No właśnie – ile realnie kosztuje zatrudnienie kogoś w firmie?

To zależy od kilku czynników, między innymi od formy zatrudnienia, czyli rodzaju umowę. W zależności od tego, czy pracownik zatrudniony będzie na umowę o pracę czy inną formę umowy. W 2020 roku, kiedy pensja minimalna wynosiła 2600 z brutto, całkowity koszt zatrudnienia pracownika wynosił 3132,48 zł. A zatem pracownik otrzymywał 1920 zł, pracodawca natomiast musiał zapłacić 3132,48 zł, co oznacza, że podatki i pozostałe opłaty, związane z zatrudnieniem pracownika na pensję minimalną wynosiły aż 1212,48 zł. Nic dziwnego, że pracodawcy są przeciwni podnoszeniu pensji minimalnej.

Jaki będzie koszt zatrudnienia pracownika w 2021 roku? Przy pensji minimalnej 2800 zł brutto, w przypadku umowy o pracę na pełen etat, koszt ten będzie wynosił aż 3373,44 zł. A zatem różnica pomiędzy pensją „na rękę” (2061,67) a kosztem zatrudnienia pracownika będzie wynosiła 1311,77 zł.

Co składa się na tę różnicę? Między innymi koszt ubezpieczenia emerytalnego, rentowego, chorobowego, wypadkowego i zdrowotnego, a także Fundusz Pracy oraz FGŚP, czyli Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Część sumy ubezpieczeń ponoszona jest przez pracownika, czyli odliczana jest od kwoty brutto, a pozostała część płacona jest przez pracodawcę. Oczywiście zarówno ostateczny koszt pracownika, jak i pensja „na rękę” czy wysokość poszczególnych typów ubezpieczenia może się różnić, między innymi w zależności od czynników, takich jak różnego rodzaju ulgi podatkowe, na przykład zwolnienie z PIT dla młodych czy np. dodatków za staż.

Koszt zatrudnienia pracownika w 2021 roku  – podsumowanie

Jak widać, koszt zatrudnienia pracownika w 2021 roku po raz kolejny wzrośnie, wraz ze wzrostem płacy minimalnej. Z jednej strony jest to dobra wiadomość dla pracowników, gdyż otrzymają oni wyższą pensję, z drugiej jednak budzi niepokój wśród pracodawców, którzy po raz kolejny będą musieli ponosić wyższe koszty. Zła sytuacja gospodarcza, inflacja i przede wszystkim brak pewności co do tego, jak będą wyglądały następujące miesiące z uwagi na panującą pandemię, z pewnością nie poprawiają nastroju przedsiębiorców.

Osoby, które prowadzą firmy, od lat są zgodne co do tego, że nie chcą oszczędzać na pracownikach, jednak różnica pomiędzy kosztem zatrudnienia pracownika a pensją „na rękę” jest o wiele za wysoka – obniżenie kosztów i podatków mogłoby rozwiązać wiele problemów. A przecież nikt lepiej od przedsiębiorców nie zdaje sobie sprawy z tego, że w biznesie chodzi o to, aby pieniądze łączyły!