Ile wynosi podatek dochodowy? Obliczanie podatku według skali podatkowej

Każda osoba musi płacić podatek dochodowy – zarówno osoba fizyczna, jak i prawna. Przedsiębiorcy, którzy zakładają działalność gospodarczą, mają jednak kilka możliwości wyliczania wysokości podatku dochodowego. Najbardziej popularny jest podatek według skali podatkowej, czyli na zasadach ogólnych. Ile wynosi podatek dochodowy, jeśli przedsiębiorca zdecyduje się na tę formę rozliczenia?

Podatek dochodowy na zasadach ogólnych, czyli skala podatkowa

Wysokość podatku dochodowego, wbrew powszechnemu przekonaniu, nie jest zależna wyłącznie od wysokości dochodu. Wpływa na nią również forma rozliczenia, na jaką zdecyduje się przedsiębiorca. Większość przedsiębiorców, przynajmniej za samym początku prowadzenia działalności, decyduje się na rozliczanie podatku na zasadach ogólnych. Z czasem, kiedy przychody będą wyższe, część z nich przechodzi na podatek liniowy, który może być bardzo opłacalny przy większych zarobkach. Podatek dochodowy na zasadach ogólnych to forma rozliczenia, która nie jest skomplikowana. To, ile wynosi podatek dochodowy, zależy od aktualnej skali podatkowej.

Ile wynosi podatek dochodowy w 2021 roku?

Po zmniejszeniu stawki podatku dochodowego, w 2021 roku wynosi on 17%. Podatek naliczany jest od dochodu, a nie od przychodu. A zatem od przychodu należy odliczyć wszystkie koszty prowadzenia działalności, aby sprawdzić, jaki jest dochód. Następnie można sprawdzić, ile wynosi podatek dochodowy.

Podatek w wysokości 17% od dochodu naliczany jest w sytuacji, gdy dochód nie jest wyższy niż 85.528 zł. Po przekroczeniu tego progu kwota podatku na zasadach ogólnych wzrasta do 32%. Powyżej 85.528 zł przedsiębiorca zobowiązany jest do zapłacenia 32% podatku dochodowego.

Jak obliczyć podatek dochodowy krok po kroku?

Aby sprawdzić, ile wynosi podatek dochodowy, należy:

 1. Obliczyć kwotę dochodu – w tym celu od przychodu należy odjąć koszty uzyskania przychodu.
 2. Obliczyć kwotę, która ma zostać opodatkowana – w tym celu trzeba odliczyć składki na ubezpieczenie społeczne i ewentualne straty z ubiegłych lat.
 3. Zaokrąglić kwotę dochodu do pełnych złotówek.
 4. Podstawę do kwoty 85.528 zł pomnożyć przez 17%.
 5. Pozostałą część pomnożyć przez 32%.
 6. Zsumować uzyskane wyniki.
 7. Od kwoty tej odjąć składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 7,75% od podstawy, a także zaliczki zapłacone w poprzednich miesiącach oraz ewentualnie kwotę zmniejszającą podatek.

Obliczanie podatku dochodowego nie należy do najprostszych, dlatego warto zdecydować się na obsługę księgową. Dzięki temu można uniknąć ewentualnych nieprawidłowości i kar, na przykład za zapłacenie zbyt niskiej kwoty podatku dochodowego.

Kwota wolna od podatku w 2021 roku

Oczywiście należy również uwzględnić kwotę zmniejszającą podatek. Jej wysokość obliczana jest w wysokości o uzyskany dochód. Obecnie kwota wolna od podatku wynosi maksymalnie 8000 zł. Osoby, które osiągnęły taki właśnie dochód przez cały roku, nie muszą płacić podatku dochodowego.

.

Im wyższy jest dochód, tym kwota wolna od podatku jest niższa:

 • dochód do 8000 zł brutto – cała ta jest zwolniona z podatku,
 • od 8001 zł brutto do 13 000 zł brutto – kwota degresywna od 8000 zł do 3091 zł,
 • od 13001 do 85528 zł brutto – 3091 zł,
 • od 85529 do 127000 zł brutto – im większy dochód, tym kwota wolna od podatku zmniejszy się od 3091 zł do nawet 0 zł,
 • więcej niż 127 000 zł – od takiego dochodu nie ma już kwoty wolnej od podatku.

Choć od pewnego czasu mówi się o podniesieniu kwoty wolnej od podatku, nadal nie zapadła jednoznaczna decyzja rządu.

Ile wynosi podatek dochodowy – podsumowanie

Podatek dochodowy to jedno ze zobowiązań finansowych, z którymi musi radzić sobie każdy przedsiębiorca. Wszelkie przekroczenia terminu mogą mieć bardzo negatywne konsekwencje. Pytanie jednak, co zrobić, gdy w firmowej kasie zaczyna brakować środków, również na opłacenie podatków? Rozwiązaniem może być faktoring – szczególnie, jeśli przedsiębiorca wystawia sporo faktur z odroczonym terminem płatności.