Faktoring eksportowy – na czym polega?

Ekspansja zagraniczna to jeden z najważniejszych elementów rozwoju firmy. Choć niesie wiele korzyści, na przedsiębiorców, decydujących się na współpracę z zagranicznymi kontrahentami, czyha też szereg niebezpieczeństwa. Możliwości sprawdzenia kontrahenta są ograniczone, a terminy płatności faktur często bardzo długie. Faktoring eksportowy może być cennym wsparciem dla firm, które mają zagranicznych kontrahentów.

Czym jest faktoring eksportowy?

Zacznijmy od najważniejszej kwestii, czyli od tego, na czym polega faktoring eksportowy. Otóż jest to jeden z rodzajów faktoringu międzynarodowego. Drugi z nich to faktoring importowy.

Faktoring eksportowy to forma finansowania wierzytelności eksportowych. Mechanizm działania jest tutaj taki sam jak w przypadku faktoringu krajowego. Przedsiębiorca po wystawieniu faktury sprzedaje wierzytelność firmie faktoringowej, dzięki czemu niemal od razu zyskuje środki na bieżące działania. W przypadku faktoringu eksportowego działa to w ten sam sposób, z tą różnicą, że przedsiębiorca wystawia fakturę zagranicznemu kontrahentowi.

Faktoring eksportowy pełny i niepełny – czym się różnią?

Różnica pomiędzy faktoringiem eksportowym pełnym i niepełnym jest bardzo ważna. Jest to wręcz kluczowa kwestia, szczególnie dla tych przedsiębiorców, którzy decydują się na faktoring z uwagi na fakt, że chcą ograniczyć ryzyko niewypłacalności zagranicznego klienta. Otóż od rodzaju faktoringu zależy, kto ponosi ryzyko związane z opóźnieniami lub brakiem zapłaty.

W przypadku faktoringu pełnego po sprzedaży wierzytelności faktorowi przedsiębiorca zyskuje środki finansowe. I na tym właściwie kończy się dla niego cały proces. Ryzyko w całości przenoszone jest na firmę faktoringową, która w razie braku płatności od kontrahenta, dokonuje egzekucji należności, na przykład rozpoczyna proces windykacji.

Inaczej jest w przypadku faktoringu niepełnego. Tutaj co prawda przedsiębiorca również sprzedaje fakturę i zyskuje środki, jednak to na nim spoczywa całe ryzyko. W sytuacji, gdy kontrahent nie opłaci faktury, przedsiębiorca musi zwrócić pieniądze firmie faktoringowej.

Nietrudno domyślić się, że egzekucja należności w przypadku zagranicznego kontrahenta jest procesem trudnym, czasochłonnym i kosztownym. Z tego też powodu faktoring eksportowy pełny jest o wiele mniej ryzykownym rozwiązaniem – choć cena takiej usługi również będzie wyższa, z powodu ryzyka ponoszonego przez firmę faktoringową.

Największe zalety faktoringu eksportowego

Z perspektywy przedsiębiorcy, który rozpoczyna współpracę z zagranicznych kontrahentem, faktoring eksportowy jest najlepszą formą finansowania. Z jednej strony jest bardzo elastyczny i nie wymaga wielu formalności, a z drugiej – zapewnia bezpieczeństwo.

Bezpieczeństwo transakcji

Współpraca z zagranicznymi kontrahentami to ogromna szansa, a jednocześnie duże ryzyko – szczególnie w przypadku firm, które dopiero rozpoczynają ekspansję zagraniczną. Niestety, możliwości sprawdzenia kontrahenta są mocno ograniczone, a często umowy zawierane są bez osobistego kontaktu, przedsiębiorca nie ma więc pewności, kto dokładnie jest stroną transakcji. Z drugiej strony, takie kontrakty mogą być opłacalne, a w przypadku niektórych firm – wręcz przełomowe.

Faktoring eksportowy to bardzo dobre rozwiązanie dla przedsiębiorców, którzy chcą zadbać o bezpieczeństwo swojej firmy. Przede wszystkim faktoring uchroni firmę przed niewypłacalnością kontrahenta (zakładając, że będzie to faktoring pełny). W sytuacji, gdy okaże się, że zagraniczny kontrahent nie ma środków na opłacenie faktury, przedsiębiorca będzie bezpieczny, bo całe ryzyko będzie po stronie faktora.

Informacja na wagę złota

Na uwagę zasługuje jednak jeszcze jedna kwestia. Otóż bardzo często firmy faktoringowe w ramach faktoringu eksportowego oferują nie tylko finansowanie, ale też dostęp do cennych informacji. A te – jak wiadomo – są na wagę złota. Decydując się na współpracę z danym faktorem przedsiębiorca może liczyć na informacje na temat tego, w jakiej kondycji finansowej jest jego kontrahent. Od tego zależy, czy faktor zdecyduje się na finansowanie danej transakcji. Weryfikacja wiarygodności zagranicznych kontrahentów to bardzo dobra opcja dla przedsiębiorców, którzy podpisują pierwszy kontrakt z daną firmą i chcą ograniczyć ryzyko ewentualnych opóźnień czy braku zapłaty.

Co z ryzykiem walutowym?

W większości przypadków transakcje eksportowe odbywają się w obcej walucie – oczywiście najczęściej jest to EUR. Załóżmy, że przedsiębiorca wystawił zagranicznemu kontrahentowi fakturę na kwotę 50.000 EUR z terminem płatności 60 dni. W tym czasie kurs walutowy wielokrotnie ulegnie zmianie, w związku z czym przedsiębiorca zaczyna obawiać się, że może sporo stracić – bo kurs będzie bardziej niekorzystny. Niestety, w takiej sytuacji przedsiębiorca ryzykuje, tym bardziej, że różnice mogą być bardzo duże.

Faktoring eksportowy może pomóc w ograniczeniu ryzyka kursowego przy transakcjach walutowych. W momencie, gdy przedsiębiorca zdecyduje się na skorzystanie z faktoringu, otrzyma od faktora pieniądze w walucie, określonej na fakturze. Może więc wymienić je na PLN od razu, bez ryzyka, że kurs waluty ulegnie zmianie.

Kto powinien skorzystać z tej formy finansowania?

Faktoring eksportowy jest doskonałą formą finansowania w przypadku faktur zagranicznych. Takie rozwiązanie doskonale sprawdzi się u przedsiębiorców, którzy:

  • eksportują produkty lub usługi za granicę,
  • chcą skutecznie zweryfikować zagranicznego kontrahenta,
  • zależy im na ograniczeniu ryzyka walutowego,
  • potrzebują gotówki, a kontrahentowi zależy na długim terminie płatności.

Faktoring eksportowy – idealny dla firm posiadających zagranicznych kontrahentów

Faktoring eksportowy to dobry sposób na finansowanie faktur dla przedsiębiorców którzy nawiązują współpracę za granicę, ale nie mają pewności co do tego, czy kontrahent będzie wypłacalny. Takie transakcje są bardziej skomplikowane i ryzykowne, dlatego warto dodatkowo się zabezpieczyć. Dzięki faktoringowi firma zyska środki na bieżące zobowiązania, a przy tym uchroni się przed opóźnieniami czy brakiem zapłaty ze strony zagranicznej firmy. Tym samym będzie mogła kontynuować zagraniczną ekspansję bez żadnych przeszkód.