Faktoring odwrotny – czym jest i jak działa?

Faktoring odwrotny jest jedną z form finansowania firmy, jednak obecnie jest on niezbyt popularny. Okazuje się, że niesłusznie – taka forma faktoringu może być bardzo korzystna, w szczególności dla małych i średnich przedsiębiorstw. Dowiedz się, na czym polega faktoring odwrotny, jakie daje korzyści i dla kogo jest przeznaczony.

Na czym polega faktoring odwrotny?

Aby zrozumieć, na czym dokładnie polega faktoring odwrotny, warto zacząć od wyjaśnienia, czym jest faktoring klasyczny. Otóż w przypadku faktoringu klasycznego przedsiębiorca, który wystawił fakturę, sprzedaje tę wierzytelność firmie faktoringowej. Dzięki temu otrzymuje od faktora środki za tę fakturę, nie musi więc czekać na przelew od swojego kontrahenta. Ten z kolei może opłacić fakturę w terminie, określonym na dokumencie – na przykład po 60 dniach. Cały mechanizm jest więc bardzo prosty i przejrzysty dla każdej ze stron, które uczestniczą w tym faktoringu.

W przypadku faktoringu odwrotnego sprawa wygląda nieco inaczej. Usługa ta skierowana jest nie do sprzedających, ale do kupujących. Przedsiębiorca wskazuje tutaj firmie faktoringowej podmioty, które zaopatrują go w produkty lub z usług których korzysta i które będą mogły skorzystać z faktoringu odwrotnego. To właśnie dostawcy otrzymują tutaj od firmy faktoringowej środki, gdy przedsiębiorca przedstawi fakturę. Faktorant spłaca należność firmie faktoringowej w terminie, który określony jest na fakturze. A zatem faktoring odwrotny polega na finansowaniu przez firmę faktoringową zobowiązań faktoranta wobec jego dostawców. 

Faktoring odwrotny krok po kroku – jak przebiega cały proces?

Aby w pełni zrozumieć, czym jest faktoring odwrotny, warto wyjaśnić, jak krok po kroku przebiega proces takiego finansowania firmy.

Krok 1: Odbiorca składa zamówienie u dostawcy produktów lub usług.

Krok 2: Dostawca dostarcza odbiorcy wybrane produkty lub wykonuje zamówioną  usługę, a następnie wystawia fakturę.

Krok 3: Odbiorca przedstawia fakturę firmie faktoringowej, która dokonuje jej wykupu.

Krok 4: Firma faktoringowa opłaca fakturę, przelewając na konto dostawcy 100% jej wartości.

Krok 5: Odbiorca produktu lub usługi nie musi opłacać faktury samodzielnie. Zobowiązany jest jednak do zwrotu firmie faktoringowej środków, które ta przekazała dostawcy, w terminie określonym na fakturze.

Dla kogo przeznaczona jest taka forma finansowania?

Faktoring odwrotny jest formą finansowania, skierowaną przede wszystkim do tych firm, które kupują produkty z krótkim terminem płatności. Usługa taka jest wręcz idealna dla małych i średnich firm. Bardzo często z faktoringu odwrotnego korzystają przedsiębiorcy w przypadku korzystania z usług lub zakupu towarów, gdzie wystawiane są faktury z krótkim terminem, a płatność dokonywana jest gotówką.

Doskonałym przykładem może być tutaj piekarnia, która otrzymała bardzo duże zlecenie, jednak nie ma wystarczających środków, aby zaopatrzyć się w potrzebną ilość mąki. Dzięki faktoringowi odwrotnemu może zakupić mąkę, a dostawca tejże mąki otrzyma pieniądze od firmy faktoringowej. Po wykonaniu zlecenia piekarnia będzie dysponować środkami finansowymi, dzięki którym spłaci zobowiązanie do firmy faktoringowej. Jest to bardzo prosty przykład, który jednak dobrze pokazuje, na czym polega faktoring odwrócony.

Jakie są największe korzyści z faktoringu odwróconego?

Najbardziej oczywistą korzyścią jest możliwość zakupu towarów lub usług, niezbędnych do funkcjonowania firmy i do wykonywania zleceń – również tych dużych, jednorazowych. Niestety, z uwagi na brak środków wiele firm rezygnuje z dużych zleceń, ponieważ nie jest w stanie ich wykonać, a nie chce decydować się na niezbyt korzystne kredyty bankowe. W takiej sytuacji faktoring jest najlepszym i najbardziej opłacalnym rozwiązaniem. Korzyści z faktoringu odwrotnego jest jednak o wiele więcej.

Poprawa rentowności

Obecnie wiele firm oferuje bardzo korzystne rabaty w sytuacji, gdy odbiorca zapłaci za produkty lub usługi przed terminem. Dzięki temu można zakupić towary w niższej cenie. Niestety, jeśli w firmie brakuje środków, nie może sobie na to pozwolić. Jesli jednak skorzysta z faktoringu odwrotnego, może otrzymać rabat, a – w efekcie – sporo zaoszczędzić.

Brak ryzyka kredytowego

Alternatywą dla faktoringu odwrotnego może być kredyt. Wielu przedsiębiorców nie chce jednak decydować się na kredyt, z uwagi na duże koszty i długotrwałe zobowiązanie finansowe. Niejednokrotnie też kredyt wymaga wielu formalności, a nie każdy przedsiębiorca ma na to czas. W przypadku faktoringu odwrotnego nie ma ryzyka kredytowego, co jest bardzo dużą korzyścią. Warto także dodać, że fakt, iż firma korzysta z faktoringu odwrotnego, nie wpływa na jej zdolność kredytową.

Wizerunek rzetelnego partnera biznesowego

Wszelkie opóźnienia w płatnościach sprawiają, że firma błyskawiczne przestaje być wiarygodna w oczach kontrahentów. W efekcie może tracić partnerów biznesowych lub mogą pojawić się trudności czy niechęć podczas kolejnej współpracy. Jeśli natomiast dana firma opłaca swoje należności w terminie, buduje wizerunek wiarygodnego, rzetelnego partnera biznesowego, w efekcie czego może cieszyć się zaufaniem kontrahentów i dobrą opinią, co z kolei może przełożyć się na kolejne intratne kontrakty.

Faktoring odwrotny – podsumowanie

Choć faktoring odwrotny nie jest popularną formą finansowania, osoby prowadzące małe i średnie firmy zdecydowanie powinny poznać ją bliżej i mieć świadomość, jakie możliwości daje. W wielu przypadkach faktoring odwrotny może być ogromną szansą dla przedsiębiorstwa, szczególnie kiedy pojawi się możliwość wykonania bardzo dużego zlecenia. Zdecydowanie może to być ciekawa alternatywa dla faktoringu tradycyjnego.