Ile pracodawca płaci za pracownika?

Temat kosztów pracy stał się bardziej popularny przy okazji zmiany podatkowych, które wprowadził Nowy Polski Ład. Warto zatem odpowiedzieć na ważne pytanie, ile pracodawca płaci za pracownika. Nasza analiza dotyczy sytuacji, która miała miejsce na przełomie pierwszego oraz drugiego kwartału 2022 roku. Ciekawe wydaje się również porównanie kosztów pracy w skali całej Unii Europejskiej. Najpierw weźmy jednak pod uwagę wyłącznie polskie realia. 

Ile pracodawca płaci za pracownika w Polsce (przykłady)?

Uwzględnienie wszystkich zmian wynikających z Polskiego Ładu i dokładnych informacji o warunkach wynagrodzenia jest bardzo ważne. Warto zatem dodać, że prezentowane poniżej kalkulacje kosztu dla pracodawcy uwzględniają następujące założenia: praca jest wykonywana w miejscu zamieszkania. Pracodawca wypłaca stałe wynagrodzenie w każdym miesiącu, a pracownik ukończył 26 rok życia. W ramach rozliczeń, płacona jest składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Zatrudniony nie uczestniczy natomiast w Pracowniczych Planach Kapitałowych. Ten pracownik korzysta z ulgi dla klasy średniej jeśli jest to możliwe. Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe wynosi 1,67%.

Przy uwzględnieniu powyższych założeń odpowiedź na pytanie, ile pracodawca płaci za pracownika wygląda następująco:

 • 3010 zł brutto (najniższe wynagrodzenie) – łączny koszt pracodawcy to 3 626,46 zł
 • 4000 zł brutto – łączny koszt pracodawcy wynosi 4 819,20 zł
 • 5000 zł brutto – łączny koszt pracodawcy to 6 024,00 zł
 • 6000 zł brutto – łączny koszt pracodawcy wynosi 7 228,80 zł
 • 7000 zł brutto – łączny koszt pracodawcy to 8 433,60 zł
 • 8000 zł brutto – łączny koszt pracodawcy wynosi 9 638,40 zł
 • 9000 zł brutto – łączny koszt pracodawcy to 10 843,20 zł
 • 10 000 zł brutto – łączny koszt pracodawcy wynosi 12 048,00 zł

 

Warto podkreślić, że powyższe wyniki uwzględniają oczywiście również samo wynagrodzenie. W przypadku płacy na poziomie 5000 zł brutto, dokładny podział kosztów pracodawcy będzie wyglądał następująco:

 • składka na ubezpieczenie emerytalne – 488,00 zł
 • składka na ubezpieczenie rentowe – 325,00 zł
 • składka na ubezpieczenie wypadkowe – 83,50 zł
 • składka Fundusz Pracy – 122,50 zł
 • składka na FGŚP – 5,00 zł

 

W ramach odpowiedzi na pytanie, ile pracodawca płaci za pracownika, warto również wspomnieć, że dla powyższych założeń dodatkowy koszt przedsiębiorcy wynosi około 20% ponad wynagrodzenie brutto.

Koszty pracodawcy nie ograniczają się tylko do składek

Zaprezentowane powyżej wyniki dotyczą jedynie płacowych i składkowych kosztów zatrudnienia pracownika. Warto pamiętać, że pracodawca jest też zobowiązany do poniesienia wydatków związanych z organizacją miejsca pracy i przestrzeganiem przepisów BHP. W razie lekceważenia zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, możliwe będzie na przykład nałożenie kary wynoszącej od 1000 zł do 30 000 zł (na podstawie artykułu 283 kodeksu pracy).

Inna ważna sankcja dla pracodawcy jest związana z odpowiedzialnością karną na podstawie artykułu 220 kodeksu karnego. Zatem nie warto oszczędzać na bezpieczeństwie pracowników. Chodzi o realne bezpieczeństwo, a nie tylko spełnienie wymagań wynikających bezpośrednio z przepisów BHP (zobacz: Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 września 2016 r. – sygn. akt III PK 146/15).

Taniej dla pracodawców jest np. w Bułgarii oraz Rumunii 

Ciekawa wydaje się również odpowiedź na pytanie, ile pracodawca płaci za pracownika w skali całej Unii Europejskiej. Najnowsze dane Eurostatu pokazują duże zróżnicowanie płacowe na terenie Unii Europejskiej. Średni koszt godziny pracy dla unijnego prywatnego pracodawcy zatrudniającego co najmniej 10 osób, w 2021 r. wyniósł 29,1 euro. Ten wynik uwzględniał również pozapłacowe koszty. W poszczególnych krajach Unii Europejskiej, godzinowy koszt zatrudnienia wynosił od 7,0 euro (Bułgaria) oraz 8,5 euro (Rumunia) do 43,0 euro (Luksemburg) i 46,9 euro (Dania). Polska w grupie porównywanych państw uplasowała się na siódmym miejscu od końca z wynikiem wynoszącym 11,5 euro.

Warto też zwrócić uwagę na dane mówiące, ile pracodawca płaci za pracownika z różnych krajów UE w ujęciu pozapłacowym. Okazuje się, że polski wynik na poziomie 18,3% był w 2021 r. dość znacząco niższy od unijnej średniej (24,6%). Zróżnicowanie pozapłacowych kosztów pracodawcy w porównywanych krajach okazało się ogromne. Mowa o wynikach z zakresu od 3,7% (Litwa) do 32,0% (Szwecja).