Rodzaje pitów – ile mamy różnych formularzy?

Uruchomienie usługi Twój e-PIT z pewnością ułatwiło roczne rozliczenia z fiskusem. Nadal nie można jednak powiedzieć, że konstrukcja podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) jest prosta i zupełnie zrozumiała dla przeciętnego Kowalskiego. Świadczy o tym m.in. fakt, że wiele osób zleca biurom rachunkowym wypełnienie rocznej deklaracji podatkowej (zwanej potocznie pitem). Taka sytuacja dotyczy nawet Polaków nieprowadzących działalności gospodarczej. Zmiany związane z Polskim Ładem na pewno wprowadziły dodatkowe zamieszanie i zwiększyły obawy podatników. Z myślą o wszystkich osobach rozliczających się w Polsce, postanowiliśmy wyjaśnić, jakie są rodzaje pitów. Przy okazji przedstawiamy informacje o załącznikach do deklaracji podatkowych. 

Deklaracja podatkowa to nie tylko roczne zeznanie

Na wstępie warto wyjaśnić, że deklaracją w rozumieniu ustawy ordynacja podatkowa nie jest tylko popularny PIT – 36, PIT – 37 lub inne zeznanie roczne. Wspomniana ustawa mówi, że deklaracjami podatkowymi oprócz rocznych zeznań są również wszelkie wykazy, zestawienia sprawozdania oraz inne informacje, do których składania zobowiązują podatników przepisy.

Rodzaje pitów: ważny jest nie tylko PIT-36 i PIT-37 

Jeżeli zajrzymy na stronę www Ministerstwa Finansów, to nietrudno zauważyć, że liczba formularzy oznaczonych jako „PIT” jest spora. Liczne rodzaje pitów, które wykorzystuje fiskus, niestety świadczą o zawiłości systemu podatkowego. Warto zwrócić szczególną uwagę na następujące rodzaje samodzielnych formularzy:

 • PIT-2 – oświadczenie pracownika upoważniające pracodawcę do pomniejszenia miesięcznej zaliczki podatku dochodowego o kwotę zmniejszającą
 • PIT-6 – deklaracja dla rolników prowadzących tak zwane działy specjalne produkcji rolnej, na podstawie której otrzymują oni potem decyzję o wysokości zaliczek PIT
 • PIT-8C – wystawiony przez instytucję finansową formularz, który informuje urząd skarbowy i podatnika o rocznej wysokości dochodów kapitałowych
 • PIT-11 – formularz przekazywany przez płatnika, który informuje zatrudnionego oraz urząd skarbowy o wysokości  przychodów, kosztów, dochodów oraz zaliczek na PIT w danym roku
 • PIT-16 – formularz zawierający wniosek o zastosowanie rozliczeń w formie karty podatkowej
 • PIT-16A – deklaracja informująca fiskusa po zakończeniu roku o wysokości składki zdrowotnej, która została zapłacona i odliczona od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach
 • PIT-28 – zeznanie podatkowe dla osób rozliczających się w ramach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
 • PIT-36 – zeznanie podatkowe dla rozliczających się w ramach skali podatkowej przedsiębiorców oraz innych osób, które są zobowiązane do samodzielnego opłacania zaliczek na PIT przynajmniej od części dochodów
 • PIT-36L – wariant zeznania PIT-36, który muszą wypełnić osoby zobowiązane do samodzielnego opłacania składek w ramach podatku liniowego
 • PIT-37 – najbardziej popularne zeznanie, które wypełniają osoby opłacające zaliczki PIT za pośrednictwem płatnika (najczęściej pracownicy etatowi i zleceniobiorcy)
 • PIT-38 – zeznanie służące do rozliczenia dochodów kapitałowych (np. ze zbycia papierów wartościowych)
 • PIT-39 – zeznanie podatkowe, które muszą wypełnić osoby uzyskujące przychód z prywatnej sprzedaży nieruchomości lub spółdzielczego własnościowego prawa do mieszkania
 • PIT-OP – oświadczenie dotyczące przekazania 1% podatku organizacji pożytku publicznego

 

Trzeba wiedzieć, że dodatkowo istnieją specjalne rodzaje pitów w postaci PIT-36S, PIT-36LS i PIT-28S. Są one wariantem zwykłych zeznań podatkowych (PIT – 28/36/36L), które może złożyć osoba porządkująca rozliczenia po zmarłym przedsiębiorcy.

Oprócz deklaracji ważne będą również załączniki

Zaprezentowane powyżej rodzaje pitów to nie wszystkie formularze, o których powinna wiedzieć osoba prowadząca samodzielne rozliczenia podatkowe. Trzeba też pamiętać o załącznikach dotyczących deklaracji. Do przykładowej deklaracji PIT-36 można dołączyć następujące załączniki: PIT/B, PIT/D, PIT/M, PIT/O, PIT/ZG, PIT/BR, PIT/DS, PIT/MIT, PIT/IP, PIT/PM, PIT/NZI, PIT/Z, PIT/WZ, PIT/SE, PIT-2K, SSE-R oraz certyfikat rezydencji. Kluczowe znaczenie ma PIT/B, który muszą wypełnić osoby uzyskujące przychód z działalności gospodarczej.