Zaświadczenie o niezaleganiu US – jak je otrzymać?

Zaświadczenie o niezaleganiu US (niezaleganiu z podatkami) będzie potrzebne przedsiębiorcy w wielu sytuacjach. Przykładem jest wnioskowanie o kredyt bankowy. Warto wiedzieć, że bank będzie wymagał takiego dokumentu nawet, gdy wnioskowany kredyt ma dotyczyć potrzeb stricte prywatnych (np. zakupu mieszkania lub budowy domu). Wiele osób słysząc o wymaganym zaświadczeniu z urzędu skarbowego ma już przed oczami długą kolejkę w biurze obsługi podatnika oraz kłopotliwą procedurę z papierowym wnioskiem. Warto zatem wyjaśnić, że zaświadczenie o niezaleganiu US jest możliwe do otrzymania w trybie online. Postanowiliśmy wyjaśnić, jak wygląda taka procedura. Przy okazji opisujemy również tradycyjną ścieżkę wnioskowania o wspomniane zaświadczenie. Warto też napisać o możliwości łatwego otrzymania zaświadczenia o niezaleganiu ze składkami ZUS. 

Zaświadczenie o niezaleganiu US online – wystarczy e-podpis

Dla osób potrzebujących szybko zaświadczenia o niezaleganiu z podatkami, dobrą wiadomością jest fakt, że niezbędny dokument już od pewnego czasu można zamówić online. Cała procedura została opisana na stronie Biznes.gov.pl, gdzie znajdziemy również link do wniosku online. Do jego podpisania, potrzebny będzie Profil Zaufany ePUAP lub podpis kwalifikowany. Szczególnie to pierwsze narzędzie jest popularne wśród przedsiębiorców, gdyż nie wymaga ponoszenia dodatkowych kosztów. Profil Zaufany obecnie można założyć również za pośrednictwem jednego z największych banków.

Warto wiedzieć, że w przypadku wnioskowania o potrzebne zaświadczenie przez Internet, obowiązują identyczne wymagania co do składanych dokumentów. Oprócz wniosku o wydanie zaświadczenia, potrzebne będzie potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej za zaświadczenie o niezaleganiu US (21 zł). Osoby posługujące się pełnomocnictwem szczególnym PPS-1 muszą dodatkowo wnieść opłatę za nie (17 zł), a także dołączyć do wniosku o wydanie zaświadczenia wypełniony formularz pełnomocnictwa szczególnego oraz potwierdzenie uiszczenia opłaty (wspomnianych 17 zł). W ramach wyjątku, pełnomocnictwo PPS-1 dla męża, żony, dziecka, rodzica, dziadka, wnuka lub rodzeństwa jest bezpłatne (podobnie jak ogólne pełnomocnictwo podatkowe PPO-1).

Wcześniejsze uregulowanie potrzebnych opłat znacząco upraszcza sprawę w przypadku procedury online. Jeżeli bowiem nie dołączymy potwierdzenia wniesienia opłat w momencie składania wniosku o zaświadczenie, to taki dowód płatności trzeba będzie dostarczyć w ciągu kolejnych trzech dni. Mowa o wysłaniu potwierdzenia jako załącznika do pisma ogólnego w ePUAP lub osobistym doręczeniu dokumentu do „swojego” urzędu skarbowego.

Tradycyjne wnioskowanie o dokument nadal jest możliwe

Zaświadczenie o niezaleganiu US, oczywiście nadal można uzyskać w tradycyjny sposób. W przypadku „papierowej” ścieżki załatwienia sprawy, obowiązują te same wymagania dotyczące składanych dokumentów i opłat. Identyczny będzie także termin załatwienia sprawy wynoszący do 7 dni. Bardzo często potrzebne zaświadczenie jest jednak wydawane dużo szybciej (również w trybie online). Warto pamiętać, że zaświadczenia o niezaleganiu z podatkami nie otrzymamy w razie istnienia zaległości podatkowych. Natomiast odroczenie podatku na mocy decyzji fiskusa lub rozłożenie podatku na raty nie przeszkadza w otrzymaniu wspomnianego dokumentu.

Zaświadczenie o niezaleganiu z ZUS też dostaniemy online

Sprawy administracyjne i finansowe, w ramach których potrzebne jest zaświadczenie o niezaleganiu US (takie jak np. wnioskowanie o kredyt mieszkaniowy), często wymagają również dokumentu potwierdzającego niezaleganie ze składkami w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Warto zatem wiedzieć, że zaświadczenie o niezaleganiu w ZUS również jest dostępne online. Taki dokument otrzymamy nawet łatwiej i szybciej niż zaświadczenie o niezaleganiu US. W celu uzyskania zaświadczenia od ZUS, trzeba się zalogować na wcześniej założonym profilu z Platformy Usług Elektronicznych (PUE). Większość osób loguje się do systemu PUE ZUS przy pomocy Profilu Zaufanego.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w ZUS znajdziemy w zakładce „Płatnik”. Mianowicie, trzeba wybrać usługę „Złożenie dokumentu ZUS-RWN”. Po wypełnieniu potrzebnych informacji, wybieramy sposób dostarczenia zaświadczenia (domyślnie online) i podpisujemy wniosek elektronicznie. Zakład Ubezpieczeń Społecznych w terminie do 7 dni powiadomi nas e-mailem i dodatkowo SMS-em o dokumencie czekającym na Platformie Usług Elektronicznych.