Faktoring w firmie transportowej

Transport to jeden z filarów polskiej gospodarki. Choć nieustannie rośnie rynek transportu towarów i każdego roku zwiększa się ilość przewożonych ładunków, polskie firmy transportowe mają powody do narzekań. Największym problemem, z którym borykają się na co dzień, są odroczenia płatności za wykonane usługi oraz niezapłacone faktury. Skoro mimo tych trudności branża transportowa notuje wzrost, to o ile bardziej mogłaby się rozwinąć, gdyby zyskała powszechną płynność finansową? Na szczęście pojawiło się remedium na tę bolączkę – to usługa znana jako faktoring.

Czym jest i jak działa faktoring

Głównym celem faktoringu jest zapewnienie firmom środków finansowych potrzebnych do realizowania bieżących zobowiązań. Przydaje się w wielu przedsiębiorstwach, jednak firmy transportowe mogą na nim zyskać szczególnie dużo. Bardzo często za przewiezione towary wystawiają one fakturę z długim terminem zapłaty. W ten sposób muszą czekać 30, 60, czasami nawet 90 dni, nim pieniądze wpłyną na konto.

Czy mają inne wyjście? Teraz tak. Taką fakturę z odroczonym terminem płatności mogą odsprzedać firmie faktoringowej. W efekcie pieniądze dostaną od razu. Kwota, na jaką została wystawiona faktura, będzie pomniejszona o prowizję należną usługodawcy, czyli firmie faktoringowej. Ile ona wynosi? 3% kwoty na fakturze liczone na każde 30 dni odroczenia płatności. To niewielka cena za możliwość dysponowania należnymi środkami od razu. Wielu firmom pozwolą one na realizację następnych zleceń.

Zastanawiasz się, czy firma faktoringowa zmusza kontrahenta do szybszego spłacenia odkupionej faktury? Nic z tych rzeczy. Obowiązuje go termin spłaty uzgodniony na fakturze – czyli 30, 60 lub 90 dni, w zależności od wcześniejszych ustaleń. Dzięki temu twój kontrahent nie zauważy najmniejszej różnicy.

Sprawdź ile gotówki dostaniesz za swoją fakturę

To sytuacja, w której każdy wygrywa. Firma transportowa zyskuje płynność finansową i może od razu dysponować pieniędzmi należnymi za wykonaną usługę. Klient może opłacić fakturę w wygodnym dla niego, odległym terminie. Firma faktoringowa natomiast otrzymuje swoją prowizję.

Tego typu rozwiązanie może się stać powszechnie przyjętą strategią w danej firmie transportowej. A to oznacza, że prowizja firmy faktoringowej zostanie z góry doliczona do wyceny oferowanej usługi – dzięki czemu nie straci na tym rozwiązaniu ani złotówki.

Faktoring dla małych czy dużych firm?

Większość krajowych firm transportowych to działalności dwuosobowe, choć i jednoosobowo można takie usługi świadczyć. Z drugiej strony nie brakuje przedsiębiorstw o flocie składającej się z kilkudziesięciu ciągników. Nie ma znaczenia, które z nich będziemy brać pod uwagę – wszystkie mogą skorzystać na faktoringu.

Każdej firmie zależy na płynności finansowej, bo dzięki niej może mieć środki potrzebne na bieżące wydatki i płatności: rachunki, wypłaty, opłaty z tytułu ZUS i podatki. W przypadku firm transportowych jest to o tyle ważniejsze, że borykają się one z dużymi wydatkami związanymi bezpośrednio z prowadzonymi usługami: paliwem, opłatami drogowymi, serwisowaniem itp.

W niewielkich firmach korzyści są jasne i olbrzymie. Jeśli jednak prowadzimy większe przedsiębiorstwo i obsługujemy równolegle wielu klientów, to czy w takim wypadku nie musimy martwić się o finansową płynność? Nic bardziej mylnego. Niestety w praktyce nadal możemy borykać się z problemami nie tylko odroczonych faktur, ale również takich, które nie zostały opłacone w wyznaczonym terminie. Faktoring pozwala rozwiązać także problem wypłacalności kontrahentów.

A zatem dzięki zabezpieczeniu płynności finansowej, jakie daje faktoring, możemy mieć szybki i stały dostęp do gotówki i spokojną głowę.

Wymieniam fakturę na gotówkę