Jak finansować mały biznes?

ROZWIJANIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NIE MUSI BYĆ TRUDNE.

Zakładanie i prowadzenie własnych działalności gospodarczych to rozwiązanie coraz chętniej wybierane przez Polaków. Decyzja o uruchomieniu własnej firmy wiąże się jednak z rozlicznymi dylematami. Podstawowym z nich jest ten, dotyczący finansowania działań – szczególnie na początkowych etapach funkcjonowania przedsiębiorstwa.

SKĄD WZIĄĆ PIENIĄDZE NA MAŁY BIZNES?

Każdy biznes – zarówno ten mały, jak i ten duży – wymaga nakładów finansowych. Inwestycje niezbędne są przede wszystkim na rozruch firmy: zakup potrzebnego sprzętu czy adaptację lokalu. Mikroprzedsiębiorcy skorzystać mogą z kilku możliwości. Najpopularniejszą z nich jest dotacja na założenie jednoosobowej działalności gospodarczej, pozyskiwana z urzędu pracy. Nie jest ona jednak skierowana do każdego – nie otrzyma jej m.in. osoba bez statusu bezrobotnego czy już prowadząca firmę w ciągu ostatniego roku. W dalszej kolejności rozważać możemy środki unijne, takie jak kredyty i pożyczki, udzielane na preferencyjnych warunkach. Po nie sięgnąć mogą głównie przedsiębiorstwa o ugruntowanej pozycji, mogące poszczycić się dobrą historią finansową z ostatnich lat – trudno będzie otrzymać je osobie wchodzącej do świata biznesu.  

W takiej sytuacji optymalnym rozwiązaniem wydają się kredyty bankowe. Dla nowych firm, obrotowe, inwestycyjne – ich wybór jest szeroki. Warto jednak zauważyć, iż przed udzieleniem środków, bank dokładnie zweryfikuje potencjalnego kredytobiorcę. Sprawdzi m.in. jego zdolność kredytową (czyli zdolność do spłaty zobowiązania) oraz historię finansową, zapozna się także z planami wydatkowania kredytu – duże ryzyko uniemożliwi otrzymanie go. Dodatkowo procedury i wszelkie formalności będą czasochłonne i wymagające regularnego stawiennictwa w oddziale banku. To dlatego część z mikroprzedsiębiorców zastanowi się nad skorzystaniem z usług firm pożyczkowych, które dodatkowe środki finansowe oferują przy zachowaniu minimum formalności. W tym kontekście pamiętać warto, że za te ułatwienia zapłacić trzeba będzie oprocentowaniem i prowizjami związanymi z pożyczką, przez co i to rozwiązanie straci na atrakcyjności.

Zyskują na popularności także takie rozwiązania, jak skorzystanie z pomocy anioła biznesu lub wirtualnej społeczności. Na zaangażowanie inwestora czy udaną kampanię crowdfundingową mogą jednak liczyć tylko najlepsze pomysły biznesowe: najbardziej innowacyjne czy gwarantujące wysoki zwrot poniesionych nakładów.

DLACZEGO WARTO POSTAWIĆ NA FAKTORING?

Faktoring pozwala przede wszystkim na zachowanie bieżącej płynności finansowej i niedopuszczanie do powstawania zatorów płatniczych. To istotne dla firm, które dopiero budują swój kapitał i zyskami z poszczególnych transakcji finansują kolejne. Z jednej strony kontrahenci zachowują długi okres płatności za towary czy usługi, a z drugiej – wierzyciele mogą, nawet w krótkim czasie, odzyskiwać swoje należności.

Ten sposób finansowania działalności firmy angażuje trzy strony: faktoranta (czyli przedsiębiorstwo), faktora (instytucję pośredniczącą, nabywającą prawa do wierzytelności) oraz dłużnika (odbiorcę towarów lub usług przedsiębiorcy, który musi transakcję opłacić). Zgodnie z założeniem, nieprzeterminowana faktura jest sprzedawana faktorowi. Dzięki temu firma błyskawicznie otrzymuje większość zapłaty za transakcję, a odzyskaniem środków od dłużnika zajmuje się już instytucja pośrednicząca. Dzięki temu przedsiębiorca może dysponować swoimi pieniędzmi i w ten sposób finansować swoje kolejne działania czy dalsze inwestycje.