Faktoring dla mikrofirm – czym się wyróżnia?

Mikrofirmy stanowią zdecydowanie najliczniejszą grupę polskich przedsiębiorstw. Cechują się one znacznie mniejszym przeciętnym obrotem niż większe firmy. Niemniej jednak sama liczba mikroprzedsiębiorstw w Polsce wzbudza zainteresowanie podmiotów z branży finansowej. Banki już od dawna przygotowują specjalną ofertę dla najmniejszych biznesów. Firmy faktoringowe nieco później zaczęły proponować mikrofirmom dedykowane usługi. Mimo tego faktoring dla mikrofirm wydaje się ciekawym rozwiązaniem. Postanowiliśmy wyjaśnić, na czym polega taka specyficzna usługa i jakie powinny być jej cechy. 

Ważna jest np. niska minimalna kwota faktoringu 

Firmy faktoringowe próbujące podbić duży rynek usług dla mikrofirm, na pewno powinny dostosować swoją ofertę do potrzeb najmniejszych przedsiębiorstw. Faktoring dla mikrofirm (mikrofaktoring) musi się cechować np. niskim minimalnym limitem wartości skupywanej faktury. Mowa o kwocie rzędu 500 zł – 1000 zł.

Małe firmy może również interesować brak stałych i wysokich kosztów faktoringu. Trudno się dziwić, gdyż wiele najmniejszych przedsiębiorstw nie potrzebuje regularnie usług faktoringowych. Tacy mali przedsiębiorcy chcą mieć możliwość szybkiej zamiany faktury na gotówkę, ale nie są zainteresowani np. wnoszeniem opłaty miesięcznej za samą gotowość firmy faktoringowej (tzw. faktora) do działania. Stałe koszty faktoringu mogą sprawić, że mikrofirma wybierze alternatywę w postaci kredytu bankowego (zwykle obrotowego).

Dobry faktoring dla mikrofirm powinien się także cechować szybką wypłatą środków. W tym kontekście warto pamiętać, że najmniejsze firmy często posiadają wyjątkowo mały poziom tzw. kapitału obrotowego. Opóźnienie dotyczące np. dwóch faktur sprzedażowych może skutkować problemami z terminowym opłaceniem swoich kosztów. Dlatego możliwość szybkiego otrzymania przelewu zaliczki za fakturę jest ważnym atutem. Instytucje finansowe oferujące faktoring dla mikrofirm konkurują również łatwym dostępem do usług w trybie online. Możliwość przesyłania faktur objętych faktoringiem przez Internet to już właściwie rynkowy standard.

Mały faktoring nie zawsze oznacza małe koszty

Status małej firmy nie musi oznaczać mniejszych wymagań takiego klienta względem faktora. Właśnie dlatego mikroprzedsiębiorca powinien dokładnie sprawdzić, czy finansowe warunki usługi faktoringowej są dobrze dopasowane do jego potrzeb. Chodzi między innymi o wysokość prowizji będącej głównym kosztem faktoringu. Wspomniana prowizja czasem może być naliczana tylko z uwzględnieniem faktycznej liczby dni finansowania. To dobre rozwiązanie, ale tylko pod warunkiem, że nie skutkuje zastosowaniem wyższej stawki prowizyjnej za jeden dzień. Prowizja pomniejsza ostateczną kwotę uzyskaną za fakturę (tzn. sumę zaliczki i dopłaty).

Faktoring dla mikrofirm zwykle generuje też pewne koszty związane z odsetkami. Takie koszty odsetkowe są naliczane od zaliczki wypłaconej za fakturę i wynoszącej np. 85% kwoty wynikającej z tego dokumentu. Odsetki stanowią wynagrodzenie dla faktora za korzystanie z jego kapitału – przekazanego na poczet przyszłej płatności wynikającej z faktury. Odsetki faktoringowe są regułą. Warto natomiast wiedzieć, że faktoring dla mikrofirm nie zawsze przewiduje wstępną opłatę za przygotowanie umowy i analizę sytuacji klienta. Taka opłata jest przykładem kłopotliwych stałych kosztów, o których wspominaliśmy wcześniej.

Małe biznesy może interesować pełny faktoring

Warto wiedzieć, że w przypadku faktoringu pełnego występują często tak zwane odsetki dyskontowe. Są one ustalane w wysokości znanej z góry. Dzięki temu klient wie, jaką faktyczną wysokość będzie miała zaliczka za fakturę. Faktoring pełny ma też inną zaletę, która wydaje się znacznie ważniejsza. Mianowicie, w przypadku takiej formy finansowania firma faktoringowa (faktor) przejmuje na siebie ryzyko związane z niewypłacalnością nabywcy towarów lub usług. Nawet zupełny brak płatności za fakturę nie będzie skutkował koniecznością zwrotu otrzymanej zaliczki.

W przypadku faktoringu niepełnego, czyli faktoringu z regresem, brak płatności wynikającej z faktury będzie oznaczał konieczność zwrotu wypłaconej przez faktora zaliczki (przed upływem terminu zwanego okresem regresu). W opisywanej sytuacji, ryzyko niewypłacalności kontrahenta niejako wraca do klienta firmy faktoringowej. Wariantem pośrednim jest faktoring mieszany, w ramach którego faktor zobowiązuje się do pokrycia ryzyka niewypłacalności w pewnych granicach. Jeżeli mikroprzedsiębiorca uważa, że najtańszy faktoring dla mikrofirm z regresem jest złą opcją, to powinien co najmniej szukać wariantu mieszanego.