Pożyczka to nie faktoring. Uważaj, żeby finansując faktury nie zadłużyć się!

Faktoring jest coraz bardziej popularnym sposobem na poprawę płynności finansowej. Jak podaje Polski Związek Faktorów do końca września 2017 branża faktoringowa zarządzała wierzytelnościami przedsiębiorców o łącznej wartości 132,1 mld zł. To wzrost o 17,3% w stosunku do analogicznego okresu 2016 roku. Z faktoringu skorzystało 8,5 tys. przedsiębiorców, czyli o 13,2% więcej w stosunku do tego samego okresu 2016.

Rynek faktoringu rozwija się bardzo szybko, nic dziwnego, że coraz więcej firm oferuje pomoc przedsiębiorcom w finansowaniu należności i zobowiązań. Oprócz tradycyjnych usług faktoringowych oferowanych przez banki, nowe rozwiązania proponują też startupy. Przedsiębiorcy, finansiści i inżynierowie próbują znaleźć sposób na uproszczenie i usprawnienie procesu przejmowania zobowiązań płatności faktury. Wyzwanie polega na szybkiej ocenie ryzyka związanego z przejmowaniem wierzytelności i odpowiedniej wycenie takiej usługi.

Sęk w tym, że niektóre firmy wybrały drogę na skróty i zamiast prawdziwego faktoringu, udzielają przedsiębiorcom krótkoterminowych pożyczek. W przypadku ich usług faktura jest jedynie dodatkowym polem w formularzu umowy pożyczki.

Takie “chwilówki dla firm“, podobnie jak w przypadku rynku konsumenckiego, są rzeczywiście najszybszym i najłatwiejszym sposobem na pozyskanie gotówki, natomiast niosą za sobą szereg ukrytych kosztów: oprocentowanie, prowizję oraz utratę przez przedsiębiorcę zdolności kredytowej. Co więcej, w przypadku, gdy odbiorca faktury jej nie zapłaci, odpowiedzialność za zobowiązanie spoczywa na wystawiającym fakturę.

JAK ODRÓŻNIĆ PRAWDZIWY FAKTORING OD POŻYCZKI?

W prawdziwym faktoringu świadczący usługę faktor wykupuje od klientów – faktorantów –  wierzytelności, czyli należności z tytułu dostaw i usług dla kontrahentów (odbiorców faktury). W przeciwieństwie do pożyczkodawcy faktor nie tylko przekazuje faktorantowi gotówkę, ale też przejmuje odpowiedzialność za należności, zarządzanie wierzytelnościami, weryfikację kontrahentów, monitorowanie opłaty faktury, a także jeśli to konieczne windykację należności.

Na pierwszy rzut oka widać, że faktoring jest bardziej złożoną usługą od samej pożyczki.

Jak sprawdzić, czy dana firma oferuje faktoring czy pożyczkę? Najlepiej zadać to pytanie bezpośrednio: “W jakim zakresie przejmiecie moje wierzytelności?”, warto też dodać: “Jakie usługi związane z dochodzeniem wierzytelności oferujecie?”.

Niezależnie od tego, jeśli o możliwości i cenie skorzystania z danych usług faktoringowych decyduje Twoja zdolność kredytowa, najprawdopodobniej masz do czynienia z “chwilówką dla firm”. Jeśli skorzystasz z takiej usługi, w razie spóźnienia w spłacie odbiorcy ucierpi na tym Twój portfel albo zdolność kredytowa.

Dla firmy oferującej prawdziwy faktoring – jak Fandla – w weryfikacji wniosku liczy się przede wszystkim Twoja faktura oraz jej odbiorca. To z nim firmy oferujące prawdziwy faktoring będą się rozliczać. Dlaczego to Ty masz ponosić konsekwencje za nieterminowe wywiązanie się z płatności kontrahenta? Przecież, aby tego uniknąć postanowiłeś skorzystać z faktoringu.

W przypadku prawdziwego faktoringu akceptując warunki finansowania sprzedajesz swoją wierzytelność. Odbiorca faktury staje się dłużnikiem faktora.

JAWNY FAKTORING JEST KORZYSTNIEJSZY DLA OBU STRON

Warto podkreślić różnice między faktoringiem cichym a jawnym. Firma świadcząca usługi faktoringu jawnego, jak Fandla, w pierwszym kroku poinformuje odbiorcę faktury o przejęciu wierzytelności. W przypadku spóźnionej spłaty zadłużenia to od niego będzie domagać się uregulowania rachunku. W faktoringu “cichym” rzeczywistym dłużnikiem pozostajesz Ty, co jest dużo bardziej korzystne dla samego faktora niż dla jego klienta.

Na tym nie koniec. Pożyczka w miejsce faktoringu nie jest dostępna dla każdego. Jeżeli Twoja firma ma historię działalności krótszą niż kilka, a nawet kilkanaście miesięcy, prawdopodobnie nie będzie mogła skorzystać z cichego faktoringu w formie kredytu.

Natomiast firmy zajmujące się jawnym faktoringiem rozpatrują każdy wniosek. Jedyne czego potrzebujesz to zarejestrowana firma i faktura wystawiona kontrahentowi o ugruntowanej pozycji na rynku, bo to jego sytuacja finansowa liczy się dla faktora najbardziej.

Ważną różnicą pomiędzy pożyczkodawcami a firmami oferującymi prawdziwy faktoring  jest usługa windykacji należności. W przypadku Fandla jest ona wliczona w cenę. Egzekwujemy płatności bezpośrednio u odbiorcy faktury, zaś “cisi faktorzy” w razie opóźnień zwindykują… Ciebie.

Usługa Fandla zawiera przypomnienia, wezwania do zapłaty, miękką windykację, negocjacje z dłużnikiem, a w razie konieczności dochodzenie wierzytelności na drodze sądowej. Również koszty opóźnień spoczywają na Twoim kontrahencie, ale dopiero gdy opóźnienia są znaczące, np. przekroczą 14 dni, więc kilkudniowe opóźnienie płatności dostaje od Fandla w prezencie.  Dobry faktoring może polepszyć Twoje relacje z kontrahentami.

Korzystając z prawdziwego faktoringu warto również uwzględnić dodatkowe korzyści . Przede wszystkim faktoring przenosi wierzytelność na gotówkę i w ten sposób zwiększa aktywa firmy. Cichy faktoring  czy pożyczki firmowe działają odwrotnie.  Obniżają wartość przedsiębiorstwa zwiększając zobowiązania krótkoterminowe.

Najważniejsze różnice między pożyczką a prawdziwym faktoringiem:

POŻYCZKA UDAJĄCA FAKTORINGPRAWDZIWY FAKTORING
Faktura jest jedynie dodatkowym polem w formularzu pożyczkiFaktycznie sprzedajesz wierzytelność
Obniża Twoją zdolność kredytowąZachowujesz pełną zdolność kredytową
Nie skorzystasz, jeśli Twoja firma działa krócej niż 6 miesięcyNawet jeśli założyłeś firmę lub niedawno, możesz sfinansować swoją fakturę
Zostajesz dłużnikiem firmy “faktoringowej”, a w rzeczywistości pożyczkowejDokonujesz cesji wierzytelności, otrzymujesz gotówkę i nikomu nie jesteś nic winny
Twój Kontrahent nie jest o niczym informowanyFaktor informuje Kontrahenta o przejęciu wierzytelności
Odbiorca faktury nie ponosi żadnej odpowiedzialności za opóźnienie spłaty. Dług ciąży na TobieTwoja odpowiedzialność jest ograniczona i wystąpi dopiero, jeśli Faktorowi nie uda się wyegzekwować płatności od odbiorcy faktury nawet drogą sądową
Firma pożyczkowa nie ma relacji z Kontrahentem, a więc nie pomaga Ci w odzyskaniu należności, pod które zaciągnąłeś pożyczkę.Faktor uruchamia: monitoring, przypomnienia oraz jeśli zajdzie taka konieczność, windykację wobec Kontrahenta. To przydatne usługi, które dostajesz w cenie faktoringu.
Jeśli Kontrahent spóźni się z płatnością to Ty ponosisz koszty finansowania.Obsługa kilkudniowego opóźnienia płatności jest wliczona w cenę faktoringu, dzięki czemu nie popsuje Twoich relacji z Kontrahentem, który zostanie dopiero obciążony kosztami bardziej przeterminowanych zobowiązań.
Pożyczkodawcy nie świadczą usług faktoringu, więc nie mogą wystawić faktury VAT 23%. Jeśli to robią, to wpuszczają przedsiębiorców na “minę”, która może wybuchnąć podczas kontroli skarbowej.Zgodnie z prawem za usługę prawdziwego faktoringu wystawia się fakturę VAT 23%, dzięki czemu możesz odliczyć zapłacony podatek.

Misją Fandla jest stworzenie najwygodniejszej usługi prawdziwego faktoringu na rynku. Chcemy, żeby przedsiębiorcy nie zaciągali już omyłkowo pożyczek na poczet wpływów z wystawionych faktur, lecz korzystali ze wszystkich zalet jawnego faktoringu.Wypróbuj nasz proces i sprawdź, jak łatwo możesz rozwiązać problemy z płatnościami.