Prawdziwie mobilny faktoring

CZYM FANDLA RÓŻNI SIĘ OD TRADYCYJNEGO FAKTORINGU BANKOWEGO?

Tradycyjny faktoring w wydaniu bankowym, bądź też oferowany przez pozabankowe firmy faktoringowe, w przeważającej ilości przypadków jest oferowany średnim i dużym podmiotom gospodarczym. Zazwyczaj firmy podpisują w takim przypadku ogólną umowę faktoringową opartą na zadeklarowanym obrocie i zgłaszają następnie całe pakiety faktur do przyspieszonego wykupu przez banki lub faktorów pozabankowych.

Bardzo często banki przyznają klientom limity faktoringowe, które stanowią dodatkowy koszt niezależnie od poziomu ich wykorzystania. Cennik takich usług jest także zwykle skomplikowany i składa się z wielu elementów które trzeba rozważyć i zweryfikować w celu poznania całkowitego kosztu usługi.

Faktoring nie jest też dostępny dla każdego. Zwykle usługi faktoringowe są oferowane firmom większym, które dysponują wyspecjalizowanymi działam finansowymi obsługującymi tego typu usługę. Korzystanie z faktoringu klasycznego utrudniają także często różnego typu ograniczenia narzucane przez instytucje faktoringowe polegające na ograniczeniu oferty tylko dla podmiotów działających co najmniej 12 lub 24 miesiące, osiągające pewien określony, często stosunkowo wysoki, poziom przychodów w ostatnim roku itd.

ZALETY MIKROFAKTORINGU MOBILNEGO FANDLA.

Fandla oferuje usługę polegającą na przyspieszeniu wypłaty środków zamrożonych w dobrej jakości niewymagalnych fakturach wystawionych za towary lub usługi już wykonane lub dostarczone. Wyróżnia nas to, że:

  • każda faktura jest rozpatrywana przez serwis indywidualnie;
  • umowa cesji wierzytelności podpisywana jest elektronicznie – kliknięciem, bez wymogu posiadania drogich certyfikatów (bez konieczności przesyłania papierowych umów i wizyt w oddziałach banków);
  • usługa polega na automatycznych algorytmach czytających dane z faktury i umożliwiających ich dalszą weryfikację;
  • nie jest wymagane podpisywania umowy ramowej lub innej formy długookresowego zobowiązania;
  • nie narzucamy  klientom minimalnych limitów do realizacji.

Sprawdź, jaki termin płatności powinna mieć faktura żeby została sfinansowana przez Fandla.

Po przesłaniu faktury do systemu, algorytmy Fandla zapisują dane dotyczące odbiorcy i dostawcy a następnie weryfikują bezsporność danej faktury (kontaktujemy się także z odbiorcą towaru/usługi na fakturze). Po pozytywnej ocenie zostaje przedstawiona oferta. Tak jak załadowanie faktury klient może zaakceptować bądź odrzucić ofertę w pełni online za pośrednictwem strony internetowej lub telefonu. Po zaakceptowaniu oferty środki zostają przelane na konto klienta, pomniejszone o prowizję, a dłużnik spłaca należność na konto Fandla w terminie zapadalności.