Faktoring z regresem – kiedy może być opłacalny?

Faktoring to jedna z form finansowania przedsiębiorstwa, która staje się coraz bardziej popularna. Procedura nie jest tutaj tak skomplikowana jak w przypadku kredytu, a warunki są nie tylko przejrzyste, ale często bardzo korzystne. Przed skorzystanie z takiej usługi warto jednak dowiedzieć się, czy jest faktoring z regresem i bez regresu. Dzięki temu łatwiej będzie znaleźć najlepszą firmę faktoringową i wybrać idealną formę finansowania dla swojej firmy.

Faktoring z regresem – na czym polega?

Zacznijmy od wyjaśnienia pojęcia „regres”. Jest ono stosowane w różnych dziedzinach – nie tylko w finansach, ale też w branży ubezpieczeniowej czy w demografii. W branży finansowej słowem „regres” określa się tzw. roszczenie zwrotne.

O regresie możemy mówić w przypadku faktoringu niepełnego. To, czym jest faktoring bez regresu, można łatwo wyjaśnić. Kiedy przedsiębiorca wystawia swojemu kontrahentowi fakturę, na przykład z odroczonym terminem płatności 60 dni, może skorzystać z faktoringu. Dzięki temu nie musi czekać na pieniądze, co przekłada się na ogólną kondycję finansową firmy.

Jeśli przedsiębiorca ten zdecyduje się faktoring z regresem, oznacza to, że to nie firma faktoringowa przejmuje odpowiedzialność za należność, ale zostaje ona po stronie kontrahenta. Innymi słowy, całe ryzyko ponosi przedsiębiorca. Jeśli kontrahent nie zapłaci faktury lub na przykład ogłosi bankructwo, to przedsiębiorca musi opłacić tę fakturę.

Wady i zalety faktoringu niepełnego

Nie ma wątpliwości co do tego, że największą wadą faktoringu z regresem jest ponoszone przez przedsiębiorcę ryzyko. Jeśli okaże się, że kontrahent nie jest wypłacalny, to przedsiębiorca musi zwrócić faktorowi poniesione koszty. Z tego powodu decydowanie się na faktoring z regresem po wystawieniu faktury dla firmy, z którą współpracujemy od niedawna, może być nadmiernym ryzykiem.

Niemniej jednak faktoring z regresem ma też zalety. Wśród pozytywnych stron takiej formy finansowania wymienić można między innymi:

  • mniejsze koszty po stronie przedsiębiorcy – bardzo często faktoring z regresem jest tańszą usługą niż faktoring bez regresu,
  • duża dostępność, niezależnie od branży,
  • krótszy czas oczekiwania na wypłacenie pieniędzy przez faktora, a także mniejsza ilość formalności, których należy dopełnić – jest to zatem oszczędność czasu,
  • faktoring bez regresu jest o wiele lepiej dostępny niż na przykład kredyt bankowy – nie wymaga też podejmowania długotrwałego zobowiązania finansowego.

Kiedy warto zdecydować się na faktoring z regresem?

Choć faktoring z regresem zawsze wiąże się z pewnym ryzykiem, wielu przedsiębiorców decyduje się na takie właśnie rozwiązanie. Najczęściej faktoring taki wybierają firmy, które wystawiają faktury kontrahentom, z którymi współpracują od dawna – i dzięki temu mają pewność, że dana firma opłaci wystawioną fakturę bez żadnego problemu. Jeśli masz zaufanie do swojego kontrahenta i chcesz zachęcić go do skorzystania ze swoich usług poprzez wystawienie faktury z długim terminem płatności, to faktoring z regresem nie jest dla Ciebie bardzo ryzykowny.

Inną sytuacją, w której warto skorzystać z takiego sposobu finansowania, jest przypadek, kiedy bardzo dobrze znasz branżę, działasz w niej od dawna i znasz zwyczaje płatnicze, które w niej panują. Jak wiadomo, niektóre branże są bardziej narażone na zatory płatnicze, inne mniej. Jeśli więc wiesz, że w Twojej branży opóźnienia czy trudności w płaceniu zobowiązań zdarzają się rzadko, to również możesz zdecydować się na faktoring z regresem.

A może lepiej wybrać faktoring pełny?

Przedsiębiorcy, którzy obawiają się nadmiernego ryzyka, mają do wyboru również faktoring bez regresu. Jest to nieco inna forma finansowania. Różni się ona tym, że ryzyko niewypłacalności kontrahenta przejmowane jest przez firmę faktoringową. Jeśli ostatecznie faktura nie zostanie opłacona, to odpowiedzialność nie spoczywa na przedsiębiorcy, który skorzystał z usługi faktoringowej, ale na fakturze. A zatem przedsiębiorca, który podpisuje umowę na faktoring bez regresu, czyli faktoring pełny, pozbywa się ryzyka, że kontrahent nie będzie wypłacalny.

Faktoring z regresem czy bez – podsumowanie

Decyzja o tym, co będzie lepsze – faktoring z regresem czy bez – zależy od wielu czynników. Faktoring bez regresu skierowany jest przede wszystkim do firm, które dopiero rozpoczynają działalność i pozyskać nowych kontrahentów. Nie znają ich, nie wiedzą, czy są wypłacalni i jaka jest ich sytuacja finansowa – nie mają więc podstaw, aby podejmować ryzyko. Faktoring bez regresu sprawdzi się także w przypadku przedsiębiorstw, które są nowe w branży i dopiero zaczynają ją poznawać.

Jeśli natomiast jesteś bardzo doświadczonym przedsiębiorcą i dobrze znasz swoją branżę i kontrahentów, faktoring z regresem może okazać się lepszym wyborem. Jest to rozwiązanie bardziej korzystne finansowo, a przy tym wymaga mniej formalności. Korzystanie z takiego faktoringu oznacza także, że ufasz swoim kontrahentom – a jak wiadomo, zaufanie w biznesie może być na wagę złota. Chodzi przecież o to, aby pieniądze łączyły!