Split payment – na czym polega mechanizm podzielonej płatności?

Split payment, czyli mechanizm podzielonej płatności, to rozwiązanie, które funkcjonuje w Polsce już od kilku lat. Do dzisiaj jednak nie jest ono powszechne, a dotyczy tylko pewnej grupy przedsiębiorców. Ministerstwo Finansów rozważa jednak obniżenie progu dla split payment, a także rozszerzenie obowiązku MPP na wszystkie faktury. Dowiedz się, na czym polega split payment i jaka jest szansa na to, że mechanizm podzielonej faktury stanie się obowiązkiem każdego przedsiębiorcy.

Czym jest split payment?

Split payment to rozwiązanie, które stosowane jest wyłącznie w rozliczeniach B2B. Przedsiębiorca, który korzysta z mechanizmu podzielonej płatności, zobowiązany jest do rozdzielenia płatności za otrzymaną fakturę na dwie części. Pierwsza z nich to kwota netto, wskazana na fakturze, która trafia na rachunek odbiorcy. Druga część to podatek VAT, którego kwota również została określona na fakturze. Kwota VAT trafia na specjalny rachunek VAT.

Obecnie każdy przedsiębiorca na swoim koncie bankowym posiada wydzielony rachunek VAT – również te osoby, które nie są zobowiązane do korzystania ze split payment. Warto podkreślić, że choć środki zgromadzone na koncie VAT są własnością firmy, dostęp do nich nie jest prosty. W większości przypadków środki te są automatycznie wykorzystywane przez bank w momencie, gdy przedsiębiorca płaci podatek VAT, dochodowy lub przelewa pieniądze do ZUS-u. Wtedy środki pobierane są nie z konta głównego, ale z konta VAT – oczywiście po uprzednim wyrażeniu zgody.

Dla kogo mechanizm podzielonej płatności jest obowiązkowy?

Split payment jest obowiązkową metodą rozliczenia w sytuacji, gdy kwota faktury wynosi lub przekracza 15 tys. zł netto. W przypadku wszystkich faktur od tej kwoty przedsiębiorca jest zobowiązany do zastosowania mechanizmu podzielonej płatności.

Oprócz tego split payment jest obowiązkowy w sytuacji, gdy choć jedna pozycja na fakturze dotyczy towarów lub usług wrażliwych. Ich lista jest dokładnie określona w załączniku 15 do Ustawy VAT. Jeśli chodzi o split payment, załącznik 15 jest tym, co najbardziej interesuje przedsiębiorców. Na liście znajdują się między innymi węgiel kamienny, akumulatory elektryczne czy odpady szklane. Lista zawiera 150 pozycji.

Split payment jest obowiązkowy również wtedy, gdy zarówno odbiorca, jak i firma wystawiająca fakturę, są płatnikami VAT. A zatem muszą zostać spełnione te warunki, aby przedsiębiorca musiał skorzystać z mechanizmu podzielonej płatności.

Czy możemy spodziewać się powszechnego split paymentu?

Ministerstwo Finansów już od pewnego czasu rozważa dwa rozwiązania: obniżenie limitu dla stosowania MPP poniżej kwoty 15 tys. zł lub upowszechnienie obowiązku stosowania split payment. Zgodnie z informacjami, przekazywanymi przez MF, żadne zmiany nie zostaną wprowadzone w czasie pandemii, a każda z nich zostanie skonsultowana z rynkiem. Na ten moment jednak przedsiębiorcy uważają, że upowszechnienie obowiązku MPP będzie dodatkowym obciążeniem, a lista wad będzie dłuższa niż lista potencjalnych korzyści. Choć wielu przedsiębiorców dostrzega korzyści płynące ze split payment, nadal większość uważa obowiązek MPP za nadmierne obciążenie dla przedsiębiorstw.

Przedsiębiorcy woleliby, aby zmiany w zakresie split payment dotyczyły raczej skrócenia okresu, w którym środki zgromadzone na koncie VAT są zwalniane przez naczelnika Urzędu Skarbowego. Okres ten miałby zostać skrócony z 60 na 14 dni. Byłoby to istotne ułatwienie dla przedsiębiorców, pozwalające na zachowanie płynności finansowej w firmie. Niektóe osoby postulują nawet powrót do dobrowolnego split paymentu.

Trudno przewidzieć, jak będą wyglądały kolejne zmiany przepisów w zakresie split payment. Jedyną zmianą w 2021 roku było ustalenie kwestii faktur, które wystawione były na kwotę równo 15 000 zł – bo przepisy regulowały kwestię powyżej tej kwoty. Sprawę tę ostatecznie rozstrzygnął znowelizowany art. 108a ust. 1 ustawy o VAT, zgodnie z którym MPP dotyczy również faktur, których równowartość to 15 000 zł.

Split payment – podsumowanie

Split payment to rozwiązanie, które ma na celu przede wszystkim zapobieganie powiększaniu się luki podatkowej w VAT, a także przestępstwom podatkowym. Choć początkowo mechanizm podzielonej płatności budził sporo wątpliwości, dzisiaj większość przedsiębiorców przyzwyczaiła się już do takiego rozwiązania. Czy czekają nas zmiany w split payment? Tego dowiemy się prawdopodobnie w najbliższych miesiącach.