Kredyt inwestycyjny dla firmy – co warto wiedzieć?

Podobnie jak w przypadku oferty dla konsumentów, banki proponują klientom firmowym głównie konta rozliczeniowe i oszczędnościowe, lokaty oraz kredyty. Wśród kredytów, najważniejszą rolę odgrywają oferty zapewniające bieżące finansowanie oraz kredyty inwestycyjne. Kredyty na bieżące potrzeby (takie jak np. kredyt obrotowy) można wykorzystać chociażby do sfinansowania zakupu materiałów przed otrzymaniem zapłaty za dużą fakturę. Kredyt inwestycyjny posiada natomiast zupełnie inną specyfikę. Taki produkt finansowy jest bowiem przeznaczony do sfinansowania potrzeb inwestycyjnych (np. budowy nowej hali lub zakupu maszyn). Postanowiliśmy wyjaśnić, czym charakteryzuje się kredyt inwestycyjny. Warto oczywiście pamiętać, że oferta kredytowa dla mikroprzedsiębiorstw oraz małych, średnich i dużych firm jest zróżnicowana. W propozycjach banku dla przedsiębiorstw należących do każdej z tych grup, zwykle znajdziemy jakiś kredyt inwestycyjny.

Kredyt inwestycyjny nie musi mieć zabezpieczenia hipotecznego 

Niektórym przedsiębiorcom kredyt inwestycyjny może się kojarzyć tylko z wieloletnim zobowiązaniem, które jest zaciągane między innymi w celu budowy hali produkcyjnej lub realizacji podobnej inwestycji. Warto jednak pamiętać, że kredyty inwestycyjne dla firm są zróżnicowane. Niektóre z nich ze względu na maksymalny limit pożyczanej kwoty (przykładowo 250 000 zł – 300 000 zł) i maksymalny okres spłaty wynoszący 10 lat – 12 lat, bardziej przypominają kredyty gotówkowe oferowane konsumentom.

Kredyt inwestycyjny o takiej specyfice, który nie posiada zabezpieczeń rzeczowych (np. zastawu), najczęściej wybierają mikrofirmy oraz małe firmy. Limit wartości finansowania często można zwiększyć na przykład poprzez ustanowienie zastawu rejestrowego. Warto pamiętać, że nawet elastyczny i mały kredyt inwestycyjny w odróżnieniu od kredytu gotówkowego posiada swój ściśle określony cel (np. zakup maszyny produkcyjnej). Na rynku znajdziemy również spłacane w miesięcznych ratach kredyty gotówkowe dla firm, które można przeznaczyć na dowolne potrzeby.

Kredyt inwestycyjny z zabezpieczeniem w postaci hipoteki może mieć dłuższy okres spłaty (do 20 lat – 25 lat) oraz wartość wynoszącą kilka lub kilkanaście milionów złotych. Oczywiście, w przypadku oferty dla dużych firm, limity wartości kredytów inwestycyjnych są jeszcze wyższe. Warto zwrócić uwagę, że banki często nie prezentują na stronie www konkretnej oferty dla takich klientów. Warunki finansowania dla firmowych „grubych ryb” są bowiem ustalane indywidualnie.

Prowizja i oprocentowanie to najważniejsze koszty kredytowe

W kontekście oferty kredytów inwestycyjnych dla firm, na pewno nasuwa się pytanie o koszty takich zobowiązań. Przedsiębiorca w przeciwieństwie do konsumenta, niestety nie może liczyć na prezentację rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania (RRSO) przez bank. Zatem trzeba dokładnie porównywać koszty, jakie posiada każdy kredyt inwestycyjny. Najważniejszym rodzajem kosztów oczywiście pozostają odsetki, które podobnie jak w przypadku oferty dla konsumentów są stałe lub zmienne. Zmienne oprocentowanie to suma stopy referencyjnej (zwykle WIBOR-u) oraz stałej marży banku.

Ważna okazuje się także prowizja przygotowawcza, czyli wstępna prowizja za udzielenie kredytu. W przeciwieństwie do oferty kredytowej banków dla klientów indywidualnych, dość często pojawiają się opłaty za samo rozpatrzenie wniosku kredytowego. Kolejnym ważnym elementem kosztów są prowizje za wcześniejszą spłatę, których w przypadku kredytów firmowych nie regulują żadne specjalne przepisy ograniczające poziom kosztów.

Osoba zamierzająca zaciągnąć kredyt inwestycyjny dla firmy, powinna dokładnie sprawdzić nie tylko tabelę opłat i prowizji. Warto również zapoznać się ze wzorcem umowy kredytowej i bankowymi regulaminami. W tym kontekście warto pamiętać, że przedsiębiorca zwykle nie może powoływać się na klauzule niedozwolone w umowie kredytowej (pomimo wprowadzenia w 2020 r. artykułu 385 indeks 5 kodeksu cywilnego).

Leasing pozostaje najważniejszą alternatywą dla kredytowania 

Przedsiębiorca wybierający kredyt inwestycyjny, na pewno powinien pamiętać, że taki produkt finansowy nie jest jedynym sposobem na sfinansowanie firmowych inwestycji w środki trwałe. W przypadku potrzeb związanych np. z zakupem środków transportu, maszyn oraz urządzeń, realną alternatywą pozostaje leasing. Oferta leasingodawców jest coraz ciekawsza – również z punktu widzenia małych firm. Coraz popularniejszy w naszym kraju staje się też leasing nieruchomości.