GTU na fakturze – najważniejsze informacje

Czym dokładnie są niepokojąco brzmiące kody GTU? Jakich towarów i usług dotyczą? Kiedy i na jakich zasadach trzeba je zastosować? GTU na fakturze to nic innego, jak kody grup towarów i usług, służące do oznaczenia sprzedaży, wprowadzone na potrzeby JPK_V7, który obowiązuje od 1 października 2020 r. Ich stosowanie, według wyjaśnień Ministerstwa Finansów, ma służyć uszczelnieniu systemu podatkowego. Jak zatem zastosować się do obowiązujących przepisów?

Kody GTU na fakturze – czym są i kogo dotyczą?

 

W założeniach Ministerstwa kody GTU na fakturze dotyczą grup towarów i usług sprzedawanych i świadczonych w branżach narażonych na nadużycia podatkowe. Wyróżnionych zostało 13 kodów wchodzących w skład klasyfikacji, a obowiązek ich stosowania mają czynni podatnicy VAT. Czynni, jednak ci, którzy dokonują sprzedaży towarów lub usług wymagających oznaczania ich kodami GTU. Kody te wykazywane są w pliku JPK_V7, który zastąpił deklarację VAT-7 oraz plik JPK_VAT. Podatnik ma obowiązek wykazania ich w części ewidencyjnej JPK_V7, natomiast nie ma obowiązku umieszczania kodów GTU na fakturze.

 

Należy zapamiętać, że kody GTU na fakturze stosowane jest wyłącznie dla sprzedaży, natomiast nie wszystkie towary i usługi są ujęte w ramach tych kodów. Obowiązek ich wykazywania występuje od 1 października 2020 roku, jednak nie dotyczy podatników prowadzących wyłącznie sprzedaż zwolnioną z VAT, czyli tzw. nievatowców.

Jakich towarów i usług dotyczą kody GTU?

 

Lista towarów i usług podlegająca obowiązkowi oznaczania kodami GTU, obejmuje:

 

 • sprzedaż alkoholu – kod GTU_1,
 • handel paliwem – kod GTU_2,
 • sprzedaż oleju opałowego i olejów smarowych – kod GTU_3,
 • wyroby tytoniowe – kod GTU_4,
 • handel odpadami, surowcami wtórnymi, itp. – kod GTU_5,
 • urządzenia elektroniczne – kod GTU_6,
 • sprzedaż pojazdów i części – kod GTU_7,
 • wyroby z metali szlachetnych i nieszlachetnych, jubilerskie – kod GTU_8,
 • handel lekami – kod GTU_9,
 • budynki i budowle – kod GTU_10,
 • usługi w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych – kod GTU_11,
 • usługi o charakterze niematerialnym, m.in. doradcze, księgowe, prawne, zarządcze, szkoleniowe, marketingowe, firm centralnych (head offices), reklamowe, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych – kod GTU_12,
 • usługi transportowe i gospodarki magazynowej – kod GTU_13.

A co z dokumentami innymi niż faktura VAT?

 

Konieczność zastosowania kodów GTU jest związana z obowiązkiem podatkowym VAT – gdy podatnik wystawił fakturę korygującą musi stosować oznaczenia GTU. Oczywiście działa to tylko w zakresie sprzedaży towarów i usług objętych klasyfikacją kodów GTU. Oznaczenia GTU nie dotyczą wyłącznie zwykłych faktur VAT, ponieważ w sytuacji, gdy sprzedawca wystawia fakturę uproszczoną do paragonu, zawierającą towary lub usługi objęte obowiązkowymi kodami GTU, również musi zastosować odpowiednie oznaczenie.

Kody GTU na fakturze – dlaczego są obowiązkowe?

 

Obowiązek stosowania kodów GTU daje organom podatkowym precyzyjną informację o rozmiarach transakcji towarami i usługami, tzw. wrażliwymi, czyli najbardziej narażonymi na oszustwa podatkowe. Pamiętać należy, że art. 106e ust. 1 ustawy określa, jakie elementy powinna zawierać faktura. Mają one na celu prawidłowe zidentyfikowanie dla celów podatkowych stron danej transakcji, rodzaju transakcji, jak i wartości służących do określenia w kwotach bezwzględnych wysokości zobowiązania podatkowego. Podmiot fakturujący powinien określić rodzaj czynności, czyli podać nazwę towaru lub usługi. Źródłem tego obowiązku jest aktualnie art. 106e ust. 1 pkt 7 ustawy.

Uwaga na błędy!

 

Wśród elementów obligatoryjnych faktury nie ma kodów GTU, których oznaczenie musi znaleźć się w części ewidencyjnej nowego JPK_V7. Przedsiębiorcy muszą być czujni przy sporządzaniu plików JPK, ponieważ każdy błąd w nowej strukturze pliku kosztuje 500 zł. Błędne przyporządkowanie lub nieprzypisanie wcale towaru lub usługi do właściwego kodu GTU także może skutkować nałożeniem sankcji, dlatego warto skrupulatnie stosować się do właściwych oznaczeń.

Podsumowanie

 

Umieszczanie kodów GTU na fakturze ma na celu przede wszystkim zapobieganie oszustwom podatkowym, dlatego obowiązek taki spoczywa na przedsiębiorcach, działających w określonych branżach. Należy pamiętać o obowiązku  umieszczania GTU na fakturze, ponieważ wszelkie błędy i zaniedbania mogą zostać ukarane.