Faktura z odroczonym terminem płatności – kiedy warto ją wystawić?

Prowadzisz działalność gospodarczą już od jakiegoś czasu, jednak dopiero teraz klient poprosił Cię o fakturę z odroczonym terminem płatności? A może w Twojej branży takie faktury są na porządku dziennym, ale obawiasz się, jakie mogą być konsekwencje ich wystawiania? Dowiedz się, czym jest faktura z odroczonym terminem płatności i co zrobić, aby jej wystawienie naprawdę się opłacało.

Czym jest odroczony termin płatności?

Zacznijmy od tego, czym jest odroczony termin płatności. Po zakupie towaru lub skorzystaniu z usługi, klient ma dwie możliwości – może albo zapłacić od razu, ale skorzystać z możliwości późniejszego dokonania płatności. W takiej sytuacji firma wystawia właśnie fakturę z odroczonym terminem płatności. Po otrzymaniu takiego dokumentu klient ma pewien czas na zapłacenie – jest on dokładnie określony na fakturze. Choć w terminologii handlowej stosuje się określenie „sprzedaż z odroczonym terminem płatności”, tak naprawdę chodzi o tzw. kredyt kupiecki.

Ile może wynosić odroczony termin płatności w 2021 roku?

Zgodnie z Ustawą przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, która obowiązuje w Polsce od 1 stycznia 2020 roku, odroczony termin płatności może wynosić 30 lub 60 dni.

Jak czytamy w Art. 7 niniejszej Ustawy:

2. Termin zapłaty określony w umowie nie może przekraczać 60 dni, liczonych od dnia doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku, potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usługi, chyba że strony w umowie wyraźnie ustalą inaczej i pod warunkiem że ustalenie to nie jest rażąco nieuczciwe wobec wierzyciela, z wyłączeniem ust. 2a.

2a.  Termin zapłaty określony w umowie nie może przekraczać 60 dni, liczonych od dnia doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku, potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usługi, jeżeli dłużnikiem zobowiązanym do zapłaty za towary lub usługi jest duży przedsiębiorca, a wierzycielem jest mikroprzedsiębiorca, mały przedsiębiorca albo średni przedsiębiorca. W przypadku gdy strony ustalą harmonogram spełnienia świadczenia pieniężnego w częściach, termin ten stosuje się do zapłaty każdej części świadczenia pieniężnego.

Warto pamiętać o najważniejszych zasadach:

  • odroczony termin płatności może wynosić maksymalnie 30 dni, jeżeli płatnikiem jest podmiot publiczny (pod warunkiem, że nie jest on podmiotem leczniczym),
  • odroczony termin płatności może wynosić 60 dni, jeżeli płatnikiem jest mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo, a także gdy przedsiębiorca zalicza się  do MŚP, a jego dłużnik to duży przedsiębiorca. Oprócz tego termin 60 dni jest możliwy, gdy fakturę wystawi duży przedsiębiorca, a dłużnikiem jest klient z grupy MŚP lub gdy obie strony transakcji to duże przedsiębiorstwa.

Czy faktura z długim terminem płatności jest opłacalna?

Sytuacji, kiedy kontrahent prosi o wystawienie faktury z długim terminem płatności, jest wiele, dlatego dla wielu firm to codzienność. Co jednak sprawia, że faktury z długim terminem płatności są opłacalne?

Takie rozwiązanie jest szczególnie korzystne dla odbiorców towarów i usług, czyli dla tej strony, która ma opłacić fakturę. Przede wszystkim zyskuje ona możliwość dysponowania własnymi środkami przez dłuższy czas, gdyż płatności może dokonać na przykład po 60 dniach. Dzięki temu ma większą szansę na utrzymanie płynności finansowej i zapobieganie powstawaniu zatorów płatniczych.

Jeśli natomiast chodzi  przedsiębiorców, którzy wystawiają takie faktury, jest to dla nich korzystne głównie dlatego, że zwiększają swoją konkurencyjność. W wielu przypadkach firmy, które szukają wykonawcy, kierują się głównie tym, że wystawi on fakturę z odroczonym terminem płatności. W ten sposób małe firmy mogą zyskać uznanie w oczach tych większych, a tym samym zwiększają szansę na wieloletnią współpracę.

Zdecydowanie więc faktura z odroczonym terminem płatności to dobre rozwiązanie. Tym bardziej, że istnieje prosty sposób na uniknięcie ewentualnych negatywnych konsekwencji wystawiania takich faktur.

Faktoring – sposób na faktury z odroczonym terminem płatności

Faktoring to forma finansowania, która jest przeznaczona głównie dla firm wystawiających faktury z odroczonym terminem płatności. W wielu przypadkach konieczność oczekiwania na płatność przez długi czas, na przykład przez 60 dni, może w negatywny sposób wpłynąć na kondycję finansową firmy, a nawet zakłócić jej płynność finansową.

W takiej sytuacji warto skorzystać z faktoringu. Dzięki temu po wystawieniu faktury niemal od razu można uzyskać pieniądze, bez czekania na przelew od kontrahenta. Nic dziwnego, że firmy, które wystawiają dużo faktur z odroczonym terminem płatności, tak często decydują się na faktoring online. W końcu chodzi o to, aby pieniądze łączyły, a firmy mogły się rozwijać!