Faktoring a forfaiting – czym się różnią?

Od pewnego czasu płynność finansowa Twojej firmy jest zagrożona? Szukasz najlepszej formy finansowania swojego przedsiębiorstwa? Z pewnością wiesz, że masz kilka możliwości – między innymi faktoring i forfaiting. No właśnie – czym różnią się te rozwiązania? Kto powinien zdecydować się na faktoring, a kto więcej zyska na forfaitingu? Sprawdź!

Czym jest faktoring?

Faktoring to usługa finansowa, będąca jednym ze sposobów na zewnętrzne finansowanie przedsiębiorstwa. Mechanizm działania faktoringu jest bardzo prosty. Firma, która wystawiła fakturę, sprzedaje firmie faktoringowej nieprzeterminowaną wierzytelność. Faktor (czyli firma faktoringowa) przejmuje tę wierzytelność i opłaca ją, dzięki czemu firma, która wystawiła fakturę, otrzymuje swoje pieniądze. Następnie faktor oczekuje na płatność od firmy, której tę fakturę wystawiono – czyli od kontrahenta firmy, która skorzystała z faktoringu.

Forfaiting – co to takiego?

Forfaiting z kolei jest instrumentem finansowym, który wykorzystywany jest przede wszystkim w przypadku finansowania transakcji międzynarodowych. Polega on na zakupie należności terminowych, który powstały w wyniku realizacji umowy, zawartej pomiędzy firmami. Forfaiting zakłada przeniesienie prawa do należności w zamian za otrzymanie pieniędzy – zasada jest więc bardzo podobna, jak w przypadku faktoringu. Przedsiębiorca otrzymuje tutaj cała zapłatę, pomniejszoną jedynie o opłatę na rzecz firmy, która świadczy usługę forfaitingu.

Faktoring a forfaiting – najważniejsze różnice

Zarówno forfaiting, jak i faktoring, to formy finansowania, które służą utrzymaniu płynności finansowej firmy. Niemniej jednak występują pomiędzy nimi ważne różnice.

Faktoring dla każdego

Ogromną zaletą faktoringu jest to, że jest to usługa finansowa niemal dla każdego. Z faktoringu mogą korzystać zarówno osoby, które dopiero co założyły firmę, jak i doświadczeni przedsiębiorcy. To usługa skierowana nie tylko do dużych firm, ale też do tych, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą. W przypadku forfaitingu natomiast do usługi dostęp mają zazwyczaj tylko większe firmy, które prowadzą transakcje międzynarodowe, a płatności zabezpieczają na przykład wekslami.

Cena usługi

Faktoring jest o wiele tańszą usługą niż forfaiting. Powodem tego jest fakt, że firma faktoringowa nie ponosi tak dużego ryzyka. Jeśli natomiast chodzi o firmy, które świadczą usługę forfaitingu, ryzyko bywa bardzo wysokie – a tym samym cena usługi musi zostać podniesiona. Forfaiting wykorzystywany jest zazwyczaj w przypadku wierzytelności długoterminowych, również takich z kilkumiesięcznym odroczeniem spłaty – muszą więc spełniać one różne kryteria. Faktoring jest zatem usługą nieco mniej skomplikowaną, a zatem tańszą.

Ryzyko walutowe

Przede wszystkim z faktoringu mogą korzystać przedsiębiorcy, którzy świadczą usługi zarówno w obrocie krajowym, jak i zagranicznym. W przypadku forfaitingu usługa dotyczy wyłącznie handlu międzynarodowego. Faktoring ogranicza ryzyko walutowe, ponieważ po przekazaniu wierzytelności faktorowi firma otrzymuje zapłatę niemal natychmiast. Nawet jeśli waluta zapłaty była inna niż PLN, faktorant może od razu wymienić pieniądze na PLN – ryzyko walutowe więc istnieje, choć jest minimalne. Z kolei w przypadku forfaitingu brane są pod uwagę czynniki gospodarcze, a ryzyko walutowe jest wyeliminowane.

Dla kogo faktoring, a dla kogo forfaiting?

Zarówno forfaiting, jak i faktoring, to usługi finansowe skierowane do przedsiębiorców, którzy chcą zadbać o płynność finansową firmy. Faktoring jest usługą mniej skomplikowaną, doskonale więc sprawdzi się u osób, którym zależy na czasie i które chcą jak najszybciej otrzymać środki. Jednocześnie usługa faktoringowa przeznaczona jest dla firm, dokonujących transakcji krajowych – choć oczywiście nie tylko.
Z kolei forfaiting to usługa, która sprawdzi się w przypadku firm, dokonujących transakcji międzynarodowych na duże kwoty. Istotnym elementem forfaitingu jest zabezpieczenie przedsiębiorstwa przed zmianą kursu walutowego, która może mieć miejsce pomiędzy datą wystawienia faktury a terminem płatności, który w wielu przypadkach może być znacznie odroczony. W sytuacji, gdy kurs walutowy uległby zmianie, firma, która wystawiła fakturę, mogłaby ponieść spore straty. Jeśli więc dana firma wystawia fakturę na dużą kwotę firmie w innym kraju i jest to faktura z odroczonym terminem płatności, forfaiting z pewnością będzie lepszą i o wiele bezpieczniejszą formą finansowania.

Wybierz najlepsze rozwiązanie dla swojej firmy!

Która forma finansowania będzie lepsza – faktoring czy forfaiting? Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. W każdym przypadku należy dokładnie przeanalizować sytuację i wybrać najlepsze rozwiązanie. Niemniej jednak w większości przypadków faktoring jest najlepszym wyborem, z uwagi na niższe koszty i możliwość szybszego uzyskania środków, które mogą na przykład zostać przeznaczone na kolejne inwestycje. Jedno jest pewne – w biznesie chodzi o to, aby pieniądze łączyły, a zarówno forfaiting, jak i faktoring, mogą to ułatwić!