Faktura uproszczona – do jakiej kwoty?

Możliwość rozliczenia zakupów firmowych na podstawie faktury uproszczonej to ogromne ułatwienie dla przedsiębiorców. Wiele osób zadaje sobie jednak pytanie „faktura uproszczona – do jakiej kwoty można ją wystawić?”. Dziś odpowiadamy na to i inne pytania, związane z fakturą uproszczoną!

Czym jest faktura uproszczona?

Zacznijmy od wyjaśnienia, czym dokładnie jest faktura uproszczona. Otóż jest to rodzaj dokumenty księgowego, który działa niemal dokładnie tak samo, jak standardowa faktura VAT. Fakturę uproszczoną można wystawić lub otrzymać w sytuacji, gdy zakupy do firmy nie przekraczają określonej w art. 106e ust. 5 pkt. 3 ustawy o podatku od towarów i usług [Ustawy o VAT] kwoty.

Faktura uproszczona zawiera podstawowe dane, takie jak:

 

 • data wystawienia dokumentu,
 • kolejny numer, pozwalający na identyfikację faktury,
 • numer podatnika,
 • numer nabywcy towarów lub usług,
 • data dokonania transakcji, zakończenia dostarczania towarów czy też wykonania usługi,
 • nazwa towaru lub usługi,
 • kwota należności ogółem.

 

Nie ma więc na niej tak wielu danych, jak na standardowej fakturze. Nie trzeba tutaj podawać na przykład miar i ilości dostarczanych towarów i usług, stawki podatku czy kwoty podatku od sumy wartości sprzedaży netto. Co istotne, nie trzeba też podawać imienia i nazwiska lub nazwy firmy, a także adresu. W sytuacji, gdy podczas niewielkich zakupów przedsiębiorca chce otrzymać fakturę, ale nie ma czasu na podawaniu tak wielu danych, możliwość otrzymania faktury uproszczonej jest ogromnym ułatwieniem.

Faktura uproszczona – do jakiej kwoty?

Do jakiej kwoty można wystawić fakturę uproszczoną? To zależy od tego, w jakiej walucie dokonano zakupów.

 

 • W przypadku zakupów w walucie PLN faktura uproszczona może zostać wystawiona, jeśli ich wartość nie przekracza 450 zł. 
 • Jeżeli natomiast zakupy zostały zrobione w innej walucie, na przykład w EUR, ich wartość nie może przekraczać 100 EUR.

 

Widać więc, że faktura uproszczona może zostać wystawiona tylko w przypadku niewielkich zakupów do firmy, takich jak zapas kawy czy papieru do drukarek. Jeżeli wartość zakupów będzie większa niż 450 PLN lub 100 EUR, przedsiębiorca nie będzie mógł rozliczyć ich na podstawie faktury uproszczonej.

Kiedy nie można wystawić takiej faktury?

Faktura uproszczona nie może zostać wystawiona w kilku sytuacjach, które również zostały opisane we wcześniej wspomnianej ustawie. Są to następujące przypadki:

 

 • sprzedaż wysyłkowa z kraju i na terenie kraju,
 • kontrahentem jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej,
 • prowadzona jest wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów,
 • dokonywana jest dostawa towarów lub gdy świadczone są usługi, które  podlegają opodatkowaniu na terytorium państwa członkowskiego UE innego niż Polska.

 

W tym miejscu warto podkreślić, że fakturę uproszczoną może wystawić również ten podatnik, który nie jest płatnikiem VAT.

Ogromne ułatwienie dla przedsiębiorców?

Zdecydowanie tak! Wielu przedsiębiorców na co dzień korzysta z możliwości otrzymania lub wystawienia faktury uproszczonej, głównie z uwagi na fakt, że jest to ogromne ułatwienie. Wśród największych korzyści wynikających ze stosowania faktury uproszczonej wymienić można:

 

 • brak konieczności podawania wielu danych firmowych, na przykład podczas zakupów do firmy w markecie,
 • o wiele mniejsze ryzyko powstania pomyłki, a tym samym konieczności późniejszego wystawiania korekty faktury,
 • oszczędność czasu – nie trzeba bowiem podawać nazwy firmy i adresu, a to często generuje problemy, szczególnie jeśli firma ma nazwę w innym języku lub nazwa jest bardzo skomplikowana.

 

Uwaga: paragon również może być fakturą uproszczoną – wystarczy, że umieszczony zostanie na nip numer NIP. Nie ma konieczności wystawiania dodatkowej faktury do paragonu.

Podsumowanie

Znasz już odpowiedzi na najważniejsze pytania, dotyczące faktury uproszczonej – do jakiej kwoty może zostać wystawiona, kto może ją wystawić i w jakich sytuacjach jej wystawienie nie jest możliwe. Jeśli często dokonujesz zakupów do firmy na niewielkie kwoty, faktura uproszczona może być ogromnym ułatwieniem.