Działalność nierejestrowana – jak założyć

Masz pomysł na biznes, ale nie wiesz, czy chwyci na rynku? Gdy pomyślisz o formalnościach, podatkach i składkach, wolisz spokojnie pracować na etacie i nie martwić się kontaktem z urzędami? Od 2018 roku istnieje jednak rozwiązanie, dzięki któremu nie tylko zweryfikujesz swój projekt, ale może okazać się, że jest to strzał w dziesiątkę. Sprawdź, jak założyć i prowadzić działalność nierejestrowaną.

Działalność nierejestrowana, jakie warunki trzeba spełnić

Działalność nierejestrowa pozwala przetestować biznes zgodnie z prawem bez konieczności formalnego zakładania firmy. Należy pamiętać, że nie jest ona działalnością gospodarczą! Stanie się nią, po przekroczeniu kwoty przychodów określonych na poziomie połowy minimalnej pensji krajowej w danym roku (w 2022 jest to 1505 złotych).

Działalność nierejestrowana nie jest dostępna dla wszystkich. Istnieje kilka warunków, które należy spełnić by rozpocząć działalność nierejestrowaną. Po pierwsze historia biznesowa, ponieważ tego typu działalność jest możliwa wyłącznie dla osób, które przez ostatnie 60 miesięcy (5 lat) nie prowadziły działalności gospodarczej lub spółki cywilnej.

Kolejnym warunkiem jest rodzaj działalności, ponieważ nasza działalność nie może być reglamentowana, czyli nie może wymagać uzyskania koncesji, pozwoleń i licencji.

Trzeci warunek – finansowy, czyli dotyczy ograniczenia przychodów. Działalność nierejestrowaną możesz prowadzić do momentu, gdy Twój miesięczny przychód z tego biznesu nie przekroczy 50% minimalnego wynagrodzenia (w 2022 – 1505 zł). Można być pracownikiem i jednocześnie prowadzić działalność nierejestrowaną, nic nie stoi na przeszkodzie, by tę formę biznesu prowadziła także osoba ze statusem bezrobotnego. Wszystko oczywiście do momentu, gdy nie przekroczą limitu.

Ostatnim warunkiem jest działanie samodzielne, a zatem nie można prowadzić działalności nierejestrowanej w formie spółki cywilnej, by dzielić przychody.

Składki, podatki i co jeszcze

Działalność nierejestrowa nie wymaga posiadania REGON-u, NIP-u, konta bankowego czy prowadzenia księgowości, jednak nie jest zwolniona z podatku. Przychody z tej działalności są opodatkowane według skali podatkowej (nie liniowo czy ryczałtowo), jednak podatek zapłacisz dopiero przy rozliczeniu rocznym. Bardzo dobrą informacją dla osoby prowadzącej działalność nierejestrowaną jest fakt, że nie płaci ZUS.

Koszty w działalności nierejestrowanej oraz VAT

Od przychodów z działalności nierejestrowanej można odliczać koszty, dlatego warto dokumentować wydatki związane z produktem lub usługą. Wskazane jest prowadzenie, np. w Excelu, uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów.

Zgodnie z art. 113 ustawy o podatku od towarów i usług zwolnienie podmiotowe z VAT wynosi 200 tysięcy złotych wartości sprzedaży. Prowadząc działalność nierejestrowaną skorzystasz z tego przepisu, chyba że chcesz świadczyć usługi jubilerskie, doradcze, consultingowe czy importujesz towary.

Działalność nierejestrowana – jak ją dokumentować

Dla własnego bezpieczeństwa i kontroli limitu warto prowadzić ewidencję sprzedaży na dany dzień. W tym celu należy wystawić klientom rachunek, który powinien zawierać numer, datę wystawienia, nazwę sprzedawcy i nabywcy (lub imię i nazwisko), nazwę usługi, kwotę do zapłaty. Klient może zażądać także faktury, którą można wystawić pamiętając o tym, by zawierała elementy zgodne z przepisami prawa.

Przekroczenie limitu działalności nierejestrowanej

Twoja działalność nierejestrowana może rozwinąć się na tyle dobrze, że przekroczysz limit przychodu (50% minimalnego wynagrodzenia). Uznana zostanie za działalność gospodarczą od dnia, gdy nastąpiło przekroczenie i masz 7 dni na zarejestrowanie firmy w CEIDG. Niezależnie jednak czy mieścisz się w limicie czy też przekroczysz go, najważniejszy jest klient, którego prawa konsumenta musisz respektować. Stosujesz się do reklamacji czy zwrotów, wynika to nie tylko z przepisów prawa, ale także warto dbać o klienta, który zadowolony będzie napędzał Twój biznes. Być może, że Twój pomysł przekształci się w przyszłości w intratny interes.