Kwota wolna od podatku – ile wynosi?

Zastanawiasz się, ile będzie wynosił Twój podatek dochodowy za 2020 rok? Istotny wpływ na wysokość podatków ma kwota wolna od podatku, czyli kwota, od której nie trzeba odprowadzać podatku. W Polsce kwota ta w dużym stopniu zależna jest od wysokości dochodów.

Czym jest kwota wolna od podatku?

O kwocie wolnej od podatku mówimy w odniesieniu do podatku, do opłaty którego zobowiązane są osoby fizyczne. Zgodnie z obowiązującymi przepisami kwota wolna od podatku to tak naprawdę kwota dochodu, który nie jest objęty obowiązkiem podatkowym. Innymi słowy jest to kwota, od której nie trzeba opłacać podatku.

Co bardzo ważne, kwota ta dotyczy wyłącznie osób, które rozliczają podatek PIT na zasadach ogólnych. Nie ma tutaj znaczenia fakt, czy osoba prowadzi działalność gospodarczą, czy też zatrudniona jest na etacie. Każdy, kto rozlicza PIT na zasadach ogólnych, ma prawo do uwzględnienia kwoty wolnej od podatku i obniżenia w ten sposób kwoty podatku dochodowego.

Jednocześnie należy podkreślić, że osoby, które rozliczają się na innych zasadach, nie mogą skorzystać z kwoty wolnej od podatku. Dotyczy to między innymi osób, które rozliczają się na zasadzie ryczałtu lub podatku liniowego. Nie oznacza to jednak, że inne formy rozliczania nie mogą być bardziej opłacalne – pomimo braku kwoty wolnej od podatku. W każdym przypadku należy dokładnie przeanalizować wszystkie możliwości rozliczania i wybrać tę, która będzie najbardziej korzystna – a to w dużym stopniu uzależnione jest od wysokości przychodów.

Ile wynosi kwota wolna od podatku?

1 października 2019 roku zmianie uległy stawki podatku dochodowego od osób fizycznych. Stawki PIT zostały obniżone z 18 na 17 proc. Spowodowało to obniżenie kwoty zmniejszającej podatek. Kolejne zmiany nastąpiły 1 stycznia 2020 roku. Obecnie kwota wolna od podatku wynosi w Polsce maksymalnie 8000 zł. Osoby, które osiągnęły taki dochód w całym roku, nie muszą płacić podatku dochodowego. Jeśli natomiast ktoś zarobi więcej niż 8000 zł, jest zobowiązany do opłacenia takiego podatku. Co bardzo ważne, kwota wolna od podatku w naszym kraju ma charakter degresywny. Co to oznacza? Otóż im większe dochody osiąga dana osoba, tym niższa będzie kwota wolna od podatku.

W zależności od dochodu rocznego, kwoty wolne od podatku są następujące:

  • dochód do 8000 zł brutto – cała ta kwota będzie wolna od podatku,
  • dochód od 8001 zł brutto do 13 000 zł brutto – kwota degresywna od 8000 zł do 3091 zł,
  • od 13001 do 85528 zł brutto – 3091 zł,
  • od 85529 do 127000 zł brutto – wraz z rosnącym dochodem kwota wolna od podatku zmniejszy się od 3091 zł do 0 zł,
  • powyżej 127 000 – brak kwoty wolnej od podatku.

Kwota wolna od podatku w 2021 roku – czy będzie wyższa?

Wiele osób zastanawia się, czy kwota wolna od podatku w 2021 roku ulegnie zmianie. Na ten moment nie ma żadnych informacji na temat planowanych zmian. Można więc podejrzewać, że w 2021 roku kwota wolna od podatku nadal będzie wynosiła 8000 zł. Jest to kiepska wiadomość dla osób, które od dawna liczą na podniesienie tej kwoty. Tym bardziej, że w wielu krajach Unii Europejskiej kwota wolna od podatku jest o wiele wyższa niż w Polsce.

Warto jednak podkreślić, że kwota wolna od podatku dopiero od niedawna wynosi w Polsce 8000 zł. Jeszcze jakiś czas temu kwota ta wynosiła w Polsce zaledwie 3091 zł, co sprawiało, że była to jedna z najniższych kwot wolnych od podatku w Europie. Obecnie Polska nadal znajduje się w ogonie Europy, szczególnie w porównaniu do takich krajów, jak Cypr, Irlandia czy Luksemburg.

Podsumowanie

Jak widać, kwota wolna od podatku jest w Polsce stosunkowo niska. Obecne rozwiązanie jest najbardziej opłacalne dla osób o bardzo niskich dochodach – do kwoty 8000 zł. Im wyższe zarobki, tym kwota wolna od podatku niższa. W przypadku osób, których dochody przekraczają 127 000 zł, kwota wolna wynosi 0 zł. Niestety, na tle innych krajów Europy Polska – pod względem kwoty wolnej od podatku – nie wypada najlepiej. Być może jednak w najbliższych latach będzie ona sukcesywnie rosła. To byłaby bardzo dobra wiadomość, szczególnie dla przedsiębiorców, którzy dążą do tego, aby pieniądze łączyły!