Co to jest wynagrodzenie zasadnicze i jaka jest jego wysokość?

Wielu pracowników za wynagrodzenie uważa tę kwotę, która na początku każdego miesiąca pojawia się na rachunku bankowym. Wystarczy jednak nieco bardziej zgłębić temat, aby dowiedzieć się, że jest to kwota wynagrodzenia netto, a kwota brutto jest o wiele wyższa. Na pensję pracownika może składać się wiele czynników, choć z pewnością najważniejszym z nich jest wynagrodzenie zasadnicze. Dowiedz się, czym jest wynagrodzenie zasadnicze i jaka ustalana jest jego wysokość.

Co składa się na wynagrodzenie?

Jeśli chodzi o strukturę wynagrodzenia, może składać się na nie wiele czynników. Wysokość pensji w dużej mierze zależna jest od pracodawcy, a składniki pensji mogą być stałe lub zmienne. Najważniejszy podział dotyczy obowiązkowych i dobrowolnych składników wynagrodzenia.

Wśród składników obowiązkowych wynagrodzenia wymienić można:

  • wynagrodzenie zasadnicze,
  • wynagrodzenie przysługujące pracownikowi w momencie, gdy nie wykonuje on pracy – czyli tzw. wynagrodzenie chorobowe lub urlopowe,
  • wynagrodzenie za pracę nadliczbową, czyli na przykład za nadgodziny,
  • wynagrodzenie za pracę w nocy, w niedziele i święta,
  • diety, które wypłacane są podczas wyjazdów służbowych,
  • odszkodowania,
  • odprawy.

Jeśli chodzi o dobrowolne składniki wynagrodzenia, mogą to być między innymi:

  • premie i nagrody,
  • prowizje, wypłacane w zależności od efektów pracy, np. liczby podpisanych umów,
  • dodatki do wynagrodzenia – takie jak stażowe czy funkcyjne.

Co to jest wynagrodzenie zasadnicze?

Wynagrodzenie zasadnicze jest najważniejszym elementem pensji, która każdego miesiąca wypłacana jest pracownikowi. To podstawa pensji, która jest wypłacana niezależnie od tego, czy pracownik przepracował cały miesiąc, czy też był na urlopie lub na chorobowym. Jest ono składnikiem pensji brutto, od którego odliczane jest ubezpieczenie czy podatki. Co bardzo ważne, zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem pracy, wysokość wynagrodzenia musi być jasno ustalona w umowie. Z reguły wynagrodzenie zasadnicze ustalane i negocjowane jest jeszcze przed podjęciem zatrudnienia.

Jak ustalana jest wysokość takiego wynagrodzenia?

Istnieje wiele sposobów ustalania wysokości wynagrodzenia zasadniczego. Może być ono wyliczane na podstawie stawki miesięcznej, tygodniowej, godzinowej, a także na tzw. akord. Istnieje także system wyliczania wynagrodzenia prowizyjnego. Najczęściej jednak wynagrodzenie ustalane jest według stawki miesięcznej, ponieważ system taki jest najbardziej przejrzysty i nie pozostawia miejsca na wątpliwości.

Należy podkreślić, że wynagrodzenie i inne warunki zatrudnienia, muszą zostać szczegółowo spisane. W sytuacji, gdy w danej firmie zatrudnione jest więcej niż 50 pracowników i nie obejmuje ich układ zbiorowy pracy, warunki wynagradzania muszą być dokładnie i wyczerpująco opisane w regulaminie. Jeśli natomiast w firmie pracuje mniej niż 50 osób, regulamin taki nie musi być tworzony.

Pensja minimalna a wynagrodzenie zasadnicze – czy to to samo?

Wiele osób, zastanawiając się nad tym, co to jest wynagrodzenie zasadnicze, myli je z wynagrodzenie minimalnym. Czy to to samo? Otóż nie. Pensja minimalna to najniższe wynagrodzenie, jakie pracodawca może zaoferować swojemu pracownikowi za pracę. Wynagrodzenie zasadnicze może być wyższe, niż pensja minimalna. Jeśli natomiast będzie niższe, pracodawca ma obowiązek wyrównania go do poziomu wynagrodzenia minimalnego, na przykład przy pomocy prowizji czy premii.

Faktoring – sposób na pozyskanie środków na pensje pracowników

Pensje dla pracowników to jeden z najważniejszych kosztów, ponoszonych przez każdą firmę. Co w sytuacji, gdzie w budżecie przedsiębiorstwa brakuje środków na wynagrodzenie zasadnicze pracowników? Jednym z bardziej korzystnych rozwiązań może być faktoring. To sposób na finansowanie zewnętrzne przedsiębiorstw – w szczególności tych, które wystawiają faktury z długim terminem płatności. Po wystawieniu faktury przedsiębiorca może przekazać wierzytelność firmie faktoringowej. Dzięki temu niemal od razu uzyska swoje pieniądze, bez czekania na przelew od kontrahenta. Z usługi mogą korzystać zarówno małe, jak i średnie i duże firmy. W końcu w biznesie chodzi o to, aby pieniądze łączyły!