Dochód a przychód – czym się różnią?

Terminy „dochód” i „przychód” brzmią bardzo podobnie i wiele osób ma problem z ich rozróżnieniem. Zdarza się to w szczególności osobom, które nigdy nie prowadziły własnej firmy, choć także wśród przedsiębiorców – szczególnie tych początkujących. Niektórzy używają tych pojęć zamiennie, choć to błąd. No właśnie, dochód a przychód – jaka jest między nimi różnica? I dlaczego ich rozróżnienie jest tak ważne?

Dochód a przychód – dlaczego warto je rozróżniać?

Nie tylko warto, ale wręcz jest to konieczne – szczególnie jeśli ktoś prowadzi własną firmę, choć nie tylko. Zdarza się, że firma może mieć ogromne przychody, a jednak nic nie zarabia i w każdym kolejnym miesiącu jest pod kreską. Niezrozumienie różnicy pomiędzy dochodem a przychodem może okazać się fatalne w skutkach, na przykład jeśli dany przedsiębiorca uzna, że przychód stanowi cały zarobek jego firmy i nie uwzględni kosztów, które musi ponieść. Wyjaśnijmy zatem, czym jest dochód, a czym przychód.

Przychód – co to jest?

Za przychód uznać może uzyskaną przez firmę kwotę pieniędzy oraz wartości pieniężnych. Przychodem w firmie jest łączna wartość ze sprzedaży towarów, dóbr i usług w danym okresie rozliczeniowym, na przykład w ciągu miesiąca. Innymi słowy, przychód to uzyskana przez firmę suma pieniędzy. Kwota ta nie oddaje jednak faktycznej sytuacji finansowej, co jest kluczowe dla zrozumienia, czym jest przychód.

Czym jest dochód?

Dochód to wszystkie przychody pomniejszone o koszty uzyskania przychodu. Jest to realny zarobek przedsiębiorstwa. Inaczej rzecz ujmując, jest to kwota, która pozostanie po opłaceniu wszystkich kosztów. Przedsiębiorcy określają dochód jako zysk. To właśnie dochód może stanowić jeden z istotniejszych wskaźników kondycji, czyli sytuacji finansowej firmy.

Jak wyliczyć dochód?

Wzór na wyliczenie dochodu jest bardzo prosty i wygląda następująco:

DOCHÓD = PRZYCHÓD – Koszty uzyskania przychodu

Wyróżnia się dwa rodzaje dochodu, czyli dochód brutto i dochód netto.

  • Za dochód brutto uznaje się różnicę pomiędzy przychodem a kosztem uzyskania przychodu bez uwzględnienia opodatkowania,
  • Dochód netto to przychód pomniejszony o sumę kosztów uzyskania przychodu oraz o wysokość podatku dochodowego.

A zatem, aby sprawdzić, jaki jest dochód firmy, należy zsumować wszystkie przychody, a następnie odjąć od nich sumę kosztów uzyskania tego przychodu. W celu wyliczenia dochodu netto należy także uwzględnić wysokość opodatkowania. Różnica pomiędzy tymi kwotami stanowić będzie o tym, jaki jest dochód firmy w uwzględnionym okresie rozliczeniowym. Jeśli suma kosztów przekroczy przychody, to przedsiębiorca poniesie straty. Jeżeli natomiast koszty uzyskania przychodu będą niższe niż przychód, będzie on mógł cieszyć się zyskami.

Koszty uzyskania przychodu

Aby dochód mógł zaistnieć, koszty uzyskania przychodu w danym okresie muszą być niższe niż sam przychód. Co należy wziąć pod uwagę jako koszty uzyskania przychodu? Są to wszystkie koszty, które musi ponieść firma, aby uzyskać przychód. Mogą to być także inne koszty, związane z prowadzeniem firmy. Mowa tu między innymi o kosztach wynajmu biura, pensjach dla pracowników, ubezpieczeniu, podatku dochodowym, kosztach wynajmu sprzętu lub pojazdów, opłatach za energię elektryczną itp.

Uwaga: nie wszystkie poniesione przez przedsiębiorcę koszty mogą zostać uwzględnione jako koszty uzyskania przychodu. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w Art. 23 Ustawy o podatku dochodowym.

Dochód a przychód – podsumowanie

Pojęcia „dochód” i „przychód” w mowie potocznej bardzo często traktowane są jako tożsame, jednak każdy początkujący przedsiębiorca powinien poznać różnicę między nimi. Jest to szczególnie istotne do prawidłowej oceny kondycji finansowej firmy. Dodatkowo, w przypadku osób, które dopiero zaczynają prowadzenie firmy, znajomość różnicy między dochodem a przychodem może pomóc w ostudzeniu nadmiernego entuzjazmu, gdyż – nawet jeśli przychód firmy będzie bardzo wysoki – niekoniecznie musi oznaczać to zyski. Im większy będzie dochód, tym lepsza kondycja finansowa firmy. Uzyskane dochody pozwalają na stopniowe gromadzenie środków, które z kolei można przeznaczyć na inwestycje – a te z czasem mogą pozwolić na regularne zwiększanie przychodów. Bez wątpienia warto więc znać odpowiedź na pytanie: dochód a przychód – czym się różnią!