1. Strona główna
  2. Pytania o Odbiorcę
  3. Odbiorca chce wprowadzić zmiany na fakturze, co dalej?

Odbiorca chce wprowadzić zmiany na fakturze, co dalej?

Zaakceptuj zmienioną fakturę w mailu wysłanym na Twój adres.

W formularzu potwierdzenia bezsporności faktury dajemy Odbiorcy możliwość zmiany takich wartości faktury jak termin płatności lub wysokość faktury. Po wprowadzonych zmianach zapytamy Ciebie o zgodę na wprowadzone zmiany. Pieniądze zostaną przelane na Twoje konto bankowe na warunkach już zmienionej Umowy cesji zaraz po Twojej akceptacji zmian.

Czy ten artukuł odpowiedział na Twoje pytanie?

Podobne artykuły