1. Strona główna
  2. Pieniądze
  3. Kto płaci za opóźnienie w spłacie faktury?

Kto płaci za opóźnienie w spłacie faktury?

Wszelkie dodatkowe koszty za opóźnienie w spłacie faktury są zawarte w Umowie cesji i ponosi je Odbiorca.

W przypadku nieterminowego spłacenia faktury przez Odbiorcę naliczane są odsetki ustawowe od dnia terminu płatności faktury. Pamiętaj jednak, że w sytuacji, w której Odbiorca nie spłaci faktury w określonym czasie (najczęściej 90 dni od daty płatności) będziemy mogli zwrócić się po zapłatę do Ciebie.

Czy ten artukuł odpowiedział na Twoje pytanie?

Podobne artykuły