Prosta spółka akcyjna – czym jest i jak ją założyć?

Od 1 lipca 2021 roku w Polsce pojawi się możliwość założenia zupełnie nowego rodzaju spółki, jakim będzie prosta spółka akcyjna (PSA). Rozwiązanie to stworzone zostało głównie z myślą  startupach, które nie dysponują na tyle dużych kapitałem, aby otworzyć spółkę akcyjną. Co warto wiedzieć na temat prostej spółki akcyjnej? Jak ją założyć i jakie są najważniejsze zalety takiego rozwiązania?

Prosta spółka akcyjna – czym jest?

Jak czytamy w poradniku stworzonym przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, prosta spółka akcyjna łączy w sobie odpowiedzialność akcjonariuszy za zobowiązania spółki z dużą elastycznością w zakresie zarządzania spółką i kształtowania relacji między akcjonariuszami.

Wśród najważniejszych założeń prawnych, związanych z prostą spółką akcyjną, wymienić można takie elementy, jak:

  • rezygnacja z kapitału zakładowego na rzecz kapitału akcyjnego o minimalnej wartości 1 zł,
  • akcjonariusze mają możliwość dowolnego kształtowania struktury majątkowej spółki, a także swobodę wypłat z kapitału akcyjnego czy swobodę w odniesieniu do organów spółki,
  • skuteczny system ochrony wierzycieli w oparciu o zakaz dokonywania świadczeń na rzecz akcjonariuszy,
  • możliwość wniesienia do spółki pracy i usług bez kosztownych i skomplikowanych wycen,
  • prosty system zakładania spółki online w 24 godziny,
  • prosty system likwidacji spółki lub przekształcenia jej w spółkę kapitałową.

Założenia dotyczące PSA są bardzo atrakcyjne, szczególnie możliwość wygodnego i szybkiego założenia spółki czy elastyczna struktura kapitałowa.

Jak założyć prostą spółkę akcyjną?

Prosta spółka akcyjna może zostać założona zarówno przez jedną, jak i przez kilka osób. Co bardzo ważne, umowa może zostać zawarta elektronicznie. Wystarczy wypełnić odpowiedni formularz na portalu S24, a na założenie spółki nie będzie się czekało dłużej niż 24 godziny. W tym przypadku jednak akcje muszą być pokryte wyłącznie wkładem pieniężnym. W przypadku wkładów niepieniężnych prosta spółka akcyjna musi być zawarta w formie aktu notarialnego.

Do założenia prostej spółki akcyjnej niezbędne są następujące elementy:

  • zawarcie umowy spółki,
  • ustanowienie organów spółki wymaganych przez ustawę lub umowę spółki, m.in. powołanie zarządu i powołanie rady dyrektorów,
  • wniesienie przez akcjonariuszy wkładów na pokrycie kapitału akcyjnego co najmniej w kwocie 1 zł,
  • stworzenie wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Szczegółowe informacje na temat każdego z poszczególnych etapów znaleźć można na stronie www Ministerstwa.

Zalety prostej spółki akcyjnej

Wśród największych zalet spółki akcyjnej wymienia się przede wszystkim możliwość założenia jej przez jedną lub kilka osób, a także brak konieczności posiadania dużego kapitału przez firmę. Kapitał przy PSA może wynosić zaledwie 1 zł. Przypomnijmy, że w przypadku zwykłej spółki akcyjnej kapitał wynosi aż 100 000 zł.

Kolejną ciekawą zmianą jest to, że akcjonariusze mogą wnieść do spółki wkłady o wartości niepieniężnej, na przykład wiedzę czy umiejętności. Dotychczas akcjonariusze musieli pokrywać kapitał z wkładów, których wartość można było obiektywnie ocenić.

Założyciele PSA będą mogli swobodnie wybierać pomiędzy różnymi sposobami zarządzania spółką – a dokładniej między zarządem i radą nadzorczą a radą dyrektorów.

Możliwa będzie także uproszczona likwidacja spółki.

A co z wadami?

Oczywiście prosta spółka akcyjna nie jest rozwiązaniem, które jest całkowicie wolne od wad. Wśród specjalistów nie brakuje opinii, że to, co dzisiaj uznawane jest za największą zaletę PSA i budzi ogromny entuzjazm, za jakiś czas może okazać się wadą.

Chodzi tutaj przede wszystkim o kwestie prawne, które mogą budzić obawy potencjalnych inwestorów – na przykład podejmowanie uchwał drogą elektroniczną czy brak minimalnego kapitału zakładowego. Prawdopodobnie na samym początku część inwestorów będzie obawiała się ulokowania swoich środków w takiej spółce – a przypomnijmy, że PSA postało głównie z myślą o startupach, których głównych źródłem finansowania są właśnie inwestorzy.

Prosta spółka akcyjna – podsumowanie

Możliwość założenia prostej spółki akcyjnej to bardzo kuszące rozwiązanie, w szczególności dla osób, które dotychczas nie mogły pozwolić sobie na otwarcie spółki w tradycyjnej formie. Szereg udogodnień prawdopodobnie sprawi, że od początku lipca wiele osób zechce utworzyć PSA. Niemniej jednak warto dobrze zapoznać się z zapisami w Ustawie, a także skorzystać ze wsparcia prawnego i księgowego, aby mieć pewność, że prosta spółka akcyjna będzie najlepszym rozwiązaniem i prowadzona będzie w sposób prawidłowy.