Karta podatkowa – kto może skorzystać z tej formy opodatkowania?

Karta podatkowa uznawana jest za najprostszą formę opodatkowania. Stanowi ona ciekawą alternatywę dla opodatkowania na zasadach ogólnych, czyli według skali podatkowej, a także dla podatku liniowego czy ryczałtu. Na czym dokładnie polega forma opodatkowania, jaką jest karta podatkowa i kto może z niej skorzystać? Jakie są stawki karty podatkowej w 2021 roku?

Karta podatkowa – co to jest?

Bez wątpienia karta podatkowa to najprostsza forma opodatkowania, jakiemu może podlegać firma w Polsce. Osoba, która prowadzi działalność gospodarczą i rozlicza się na podstawie karty podatkowej, może liczyć na szereg ułatwień. Przede wszystkim nie ma ona obowiązku prowadzenia pełnej księgowości, a także składania deklaracji PIT.

Wysokość podatku ustalana jest przez Urząd Skarbowy. Uwzględnione zostaje kilka elementów, między innymi liczba zatrudnionych osób, liczba mieszkańców w miejscowości, w której prowadzona jest działalność gospodarcza, a także rodzaj i zakres prowadzonej działalności. Na podstawie tych elementów ustalona jest wysokość podatku.

Co bardzo ważne, podatek rozliczany na podstawie karty podatkowej jest z reguły stosunkowo niski – a zatem bardzo opłacalny dla przedsiębiorcy. Wysokość podatku nie jest zależna od osiągniętego przez firmę przychodu.

Kto może korzystać z tej formy opodatkowania?

Podstawowe założenie jest takie, że karta podatkowa to rozwiązanie, przeznaczone przede wszystkim dla firm, które zatrudniają niewielu pracowników i działają w małych miejscowościach.

Wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej może zostać złożony przez:

  • przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą w branży rozrywkowej, transportowej, gastronomicznej, usługowej lub wytwórczo-usługowej,
  • firm, które zajmują się sprzedażą posiłków domowych,
  • osób, które wykonują tzw. wolny zawód,
  • przedsiębiorców, którzy świadczą usługi z zakresu między innymi ochrony zdrowia, opieki domowej nad dziećmi i osobami chorymi lub usług edukacyjnych (np. udzielanie korepetycji).

Działalność gospodarcza, która ma być rozliczana na podstawie karty podatkowej, musi być prowadzona wyłącznie w Polsce.

Karta podatkowa – wady i zalety

Największą zaletą karty podatkowej jest stałą wysokość podatku. Niezależnie od tego, jaki będzie dochód przedsiębiorcy, kwota podatku przez cały czas będzie taka sama. Nie bez znaczenia jest również brak obowiązku rozliczania pełnej księgowości. Niesie to ze sobą kolejne oszczędności, ponieważ nie ma tu konieczności opłacania usług księgowych.

A co z wadami karty podatkowej? Większość przedsiębiorców obawia się przede wszystkim konieczności opłacania podatku również w sytuacji, gdy dochód jest niższy lub nie ma go w ogóle. W przypadku opodatkowania według skali podatkowej czy podatku liniowego, kiedy przedsiębiorca nie ma przychodu, nie musi płacić podatku w ogóle. A zatem w firmach, w których zdarzają się miesiące bez przychodu, należy rozważyć, czy karta podatkowa rzeczywiście będzie korzystną formą opodatkowania. Kwestię tę warto rozważyć w dłuższej perspektywie czasu – na przykład w skali roku. Istnieje spora szansa, że – pomimo konieczności płacenia podatku niezależnie od uzyskanego dochodu – będzie to najbardziej opłacalna forma opodatkowania.

Stawki karty podatkowej w 2021 roku

Tym, co najbardziej interesuje przedsiębiorców, są stawki karty podatkowej w 2021 roku. W 2021 roku stawki karty podatkowej wzrosły o 3,6 % w stosunku do 2020 roku. Wzrost ten, obwieszczony przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, jest wynikiem proporcjonalnego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. Szczegółowe informacje na temat stawek karty podatkowej znaleźć można w Monitorze Polskim z 27 listopada 2020 r. pod poz. 1083.

Stawki te ustalane są indywidualnie dla zakresu działalności, a dodatkowo uzależnione są od ilości zatrudnianych osób oraz od wielkości miejscowości. Na przykład ślusarz, który zatrudnia jednego pracownika i prowadzi działalność w miejscowości do 5000 mieszkańców, zapłaci 639 zł podatku. Jeśli działa w miejscowości od 5000 do 50 000 mieszkańców, zapłaci 749 zł podatku, a jeśli w miejscowości powyżej 50 000 mieszkańców – 865 zł. Jeżeli natomiast zatrudnia trzech pracowników, w miejscowości powyżej 50 000 mieszkańców zapłaci już 1415 zł podatku. Jeśli natomiast nie zatrudnia nikogo, zapłaci podatek od 397 zł w przypadku miejscowości do 5000 mieszkańców do 512 zł w przypadku miejscowości powyżej 50 000 mieszkańców.

Jak widać, stawki podatku są mocno zróżnicowane i zależne od kilku czynników. Są one ustalone dla każdego rodzaju działalności, a zatem każdy może samodzielnie sprawdzić, jaka będzie wysokość podatku jeszcze przed złożeniem wniosku w Urzędzie Skarbowym.

Karta podatkowa – podsumowanie

Czy warto zdecydować się na formę opodatkowania, jaką jest karta podatkowa? Osoby, które prowadzą działalność gospodarczą w małych miejscowościach i zatrudniają do trzech pracowników, prawdopodobnie będą zadowolone z tej formy opodatkowania. Warto jednak sprawdzić, jaka dokładnie będzie stawka podatku. Należy również pamiętać, że już od czterech lat stawki karty podatkowej rosną – i prawdopodobnie będą w dalszym ciągu coraz wyższe. A zatem, podobnie jak w przypadku innych form opodatkowania, wybór tej najbardziej korzystnej wymaga szczegółowej analizy.