Jak napisać czynny żal? Szczegółowe omówienie – czynny żal online

Zapomniałeś o opłaceniu należnego podatku w terminie? A może popełniłeś wykroczenie skarbowe, choć wcale nie zamierzałeś tego zrobić? W takich sytuacjach czynny żal może być dobrym sposobem na uniknięcie odpowiedzialności karnej. Sprawdź, czym jest czynny żal, jak go napisać i w jaki sposób złożyć czynny żal online.

Czym jest czynny żal?

Obowiązkiem każdego przedsiębiorcy jest opłacanie w terminie należnych podatków, składanie niezbędnych deklaracji, a także uiszczanie wszelkich opłat wymaganych przez urzędy. Zaniechanie tych obowiązków – niezależnie od tego, czy jest umyślne, czy też nie – może spotkać się z poważnymi sankcjami. Czynny żal polega na zaniechaniu dokonywania przestępstwa lub zapobieganiu jego skutkom. To swego rodzaju „wyjście awaryjne” dla osób, które na przykład zapomniały o opłaceniu w terminie należnego podatku. Złożenie czynnego żalu w odpowiedniej formie może uchronić przedsiębiorcę przed odpowiedzialnością karną, a w niektórych przypadkach pozwala na złagodzenie kary.

Co na ten temat mówią przepisy?

Kwestie związane z czynnym żalem są regulowane przez odpowiednie przepisy, a dokładnie przez art. 16 Kodeksu Karnego Skarbowego. Jednym z najważniejszych zapisów, zawartych w tym artykule, jest następujący fragment, czyli § 1:

Nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe sprawca, który po popełnieniu czynu zabronionego zawiadomił o tym organ powołany do ścigania, ujawniając istotne okoliczności tego czynu, w szczególności osoby współdziałające w jego popełnieniu.

W dalszej części artykułu 16 KKS znajdują się istotne informacje prawne, jednak szczególnie ważny wydaje się §  5, zgodnie z którym:

Zawiadomienie jest bezskuteczne, jeżeli zostało złożone:

 • w czasie, kiedy organ ścigania miał już wyraźnie udokumentowaną wiadomość o popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego;
 • po rozpoczęciu przez organ ścigania czynności służbowej, w szczególności przeszukania, czynności sprawdzającej lub kontroli zmierzającej do ujawnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego, chyba że czynność ta nie dostarczyła podstaw do wszczęcia postępowania o ten czyn zabroniony.

Jest to istotna informacja dla wszystkich osób, które zwlekają ze złożeniem czynnego żalu w urzędzie. Termin zawiadomienia może mieć istotny wpływ na to, czy organ zaniecha wymierzenia kary.

Czynny żal – jak napisać?

Czynny żal powinien mieć odpowiednią formę. Istotne jest to, aby dobrze opisać zaistniałe okoliczności, które przyczyniły się do popełnienia czynu zabronionego. Należy mieć na uwadze, że zawiadomienie powinno być napisane w sposób formalny, a przy tym zwięzły i rzeczowy. Dotyczy to w szczególności powodu zaistnienia całej sytuacji.

Podczas pisania czynnego żalu należy unikać długich opowieści o tym, co przyczyniło się do przestępstwa. Jest to istotne zarówno w sytuacji, gdy składamy czynny żal online, jak i w przypadku zawiadomienia drogą tradycyjną. W większości przypadków wystarczy kilka krótkich zdań – o ile zawarta w nich będzie jasno określona przyczyna całej zaistniałej sytuacji.

Popełnienie przestępstwa skarbowego może bowiem wynikać z niewiedzy o obowiązujących przepisach, ze złego stanu zdrowia czy z choroby bliskiego członka rodziny. Tego typu okoliczności z pewnością zostaną uwzględnione przez organ.

Co zrobić, aby czynny żal był skuteczny?

Należy mieć świadomość, że samo złożenie czynnego żalu nie chroni przed odpowiedzialnością karną. Dokument powinien mieć odpowiednią formę, tak aby odpowiedni organ podjął decyzję o zaniechaniu kary. Aby czynny żal był skuteczny, należy pamiętać o kilku kwestiach:

 • w momencie składania czynnego żalu przedsiębiorca powinien zadbać o to, aby wszystkie opłaty wraz z naliczonymi odsetkami zostały wniesione do odpowiedniego urzędu,
 • w sytuacji, gdy przedsiębiorca zaniedbał dokonanie niezbędnych formalności, przed złożeniem czynnego żalu powinien dopilnować, aby zostały one odpowiednio dopełnione.

Czynny żal nie chroni przedsiębiorcy przed koniecznością uregulowania powstałych zaległości i odsetek.

Jak złożyć czynny żal elektronicznie?

Złożenie czynnego żalu online jest możliwe również przez internet. Takie rozwiązanie jest bardzo wygodne, w związku z czym wiele osób decyduje się na złożenie czynnego żalu online. Jak to zrobić? Oto instrukcja krok po kroku:

 1. Aby złożyć czynny żal elektronicznie, należy skorzystać z serwisu ePUAP. Po wejściu na stronę internetową https://www.podatki.gov.pl/uslugi-online/, wybierz usługę „eUrząd Skarbowy”.
 2. Następnie wybierz jedną z możliwości zalogowania się do serwisu. Może to być profil zaufany, e-dowód, bankowość elektroniczna, dane podatkowe lub aplikacja mObywatel.
 3. Po zalogowaniu do eUrzędu Skarbowego wybierz opcję Złóż dokument.
 4. Następnie wybierz opcję Zawiadomienie o popełnieniu czynu zabronionego (czynny żal).
 5. Uzupełnij wszystkie niezbędne informacje: do jakiego urzędu składasz zawiadomienie, czy wpłaciłeś uszczuploną należność, czego dokładnie dotyczy Twoje zawiadomienie oraz czy złożyłeś przedmioty, które podlegają przepadkowi lub wpłaciłem ich równowartość.
 6. Uzupełnij Twoje dane osobowe i wybierz sposób doręczenia korespondencji.
 7. Aby skutecznie złożyć czynny żal drogą elektroniczną, podpisz go podpisem kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

I to wszystko – złożenie czynnego żalu elektronicznie jest bardzo proste i zajmuje nie więcej niż kilka minut. To dobra alternatywa dla osobistego składania dokumentu lub do wysyłania zawiadomienia drogą pocztową, ponieważ zwiększa szanse na szybsze rozpatrzenie czynnego żalu przez odpowiedni organ.

Czynny żal – podsumowanie

Choć płacenie należnych podatków i składanie deklaracji jest obowiązkiem przedsiębiorcy, zdarzają się sytuacje, w których ich dopełnienie nie jest możliwe. Czynny żal może być dobrym sposobem na uniknięcie odpowiedzialności karnej w sytuacjach, w których przedsiębiorca chce jak najszybciej uregulować zaległości. Warto pamiętać o tym, że istnieje coś takiego, jak czynny żal, a także wiedzieć, że można złożyć go drogą elektroniczną. Być może w przyszłości pojawi się konieczność złożenia czynnego żalu online.