Czym jest faktoring?

FAKTORING – PODSTAWOWA DEFINICJA. Faktoring to rodzaj transakcji handlowej polegającej na wykupie od przedsiębiorstw – zwanych w tym przypadku – faktorantami, nieprzeterminowanych wierzytelności przez wyspecjalizowane instytucje, świadczące takie usługi. Instytucje takie nazywamy faktorami. Wierzytelności dotyczą zazwyczaj należności wynikających z dostaw towarów i usług. Najprościej rzecz ujmując: firma A sprzedała firmie B określone towary. By nie…

Kontynuuj czytanie

Pożyczka to nie faktoring. Uważaj, żeby finansując faktury nie zadłużyć się!

Faktoring jest coraz bardziej popularnym sposobem na poprawę płynności finansowej. Jak podaje Polski Związek Faktorów do końca września 2017 branża faktoringowa zarządzała wierzytelnościami przedsiębiorców o łącznej wartości 132,1 mld zł. To wzrost o 17,3% w stosunku do analogicznego okresu 2016 roku. Z faktoringu skorzystało 8,5 tys. przedsiębiorców, czyli o 13,2% więcej w stosunku do tego…

Kontynuuj czytanie