Biała lista podatników VAT – jakie informacje zawiera i gdzie ją znaleźć?

Biała lista podatników VAT, nazywana także wykazem płatników VAT, to dostępna dla wszystkich baza, zawierająca informacje o przedsiębiorstwach, które zarejestrowane zostały jako płatnicy VAT. Baza ta jest źródłem ważnych informacji dla przedsiębiorców. Warto również wiedzieć, że w pewnych sytuacjach można ponieść konsekwencje, w tym kary finansowe, za wykonywanie przelewów na konta, które nie są zarejestrowane w wykazie.

Czym jest biała lista podatników VAT?

Biała lista podatników VAT to wykaz, który zaczął działać od 1 września 2019 roku. Lista ta miała skutecznie zastąpić wykazy, które istniały do sierpnia 2019 roku – czyli listy zarejestrowanych i niezarejestrowanych podatników VAT oraz firm, które zostały wykreślone lub przywrócone na listę płatników.

Najważniejszym celem białej listy podatników VAT jest umożliwienie przedsiębiorcom szybkiego i bezpłatnego sprawdzenia, czy dany kontrahent jest płatnikiem VAT – co dla wielu firm ma ogromne znaczenie przy nawiązywaniu współpracy.

Biała lista podatników VAT – jakie dane zawiera?

Wykaz podatników VAT zawiera szereg informacji na temat przedsiębiorcy:

 • firma lub imię i nazwisko przedsiębiorcy,
 • numer NIP,
 • status podatnika,
 • numer REGON, o ile został nadany,
 • numer w KRS, o ile został nadany,
 • adres siedziby firmy,
 • adres stałego miejsca prowadzenia działalności,
 • imiona i nazwiska prokurentów oraz ich numery NIP,
 • imiona i nazwiska osób wchodzących w skład organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu oraz ich numery NIP,
 • imię i nazwisko lub firma wspólnika,
 • numery rachunków rozliczeniowych lub imiennych rachunków w SKOS,
 • data rejestracji jako płatnika VAT,
 • data odmowy rejestracji jako podatnika VAT, wykreślenia lub przywrócenia rejestracji.

Jak widać, lista podatników VAT jest źródłem ważnych informacji. Sprawdzi się ona szczególnie w sytuacji, kiedy przedsiębiorca nawiązuje współpracę z nowym kontrahentem i chce sprawdzić, czy jest on wiarygodny – oraz oczywiście, czy jest płatnikiem VAT.

Gdzie można znaleźć wykaz płatników VAT?

Aby skorzystać z białej listy podatników VAT, wystarczy wejść na stronę:  https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka.

Wykaz dostępny jest również  w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – w zakładce Wykaz podatników VAT, która znajduje się na dole strony.

Jak korzystać z białej listy podatników VAT?

W pierwszym kroku musisz podać NIP, REGON, numer konta lub nazwę podmiotu – minimum 5 znaków z wyłączeniem znaków specjalnych. Następnie należy określić, stan na jaki dzień Cię interesuje. Automatycznie sprawdzany jest stan na aktualny dzień, jednak możesz go zmienić, jeżeli chcesz sprawdzić stan z przeszłości.

Dlaczego warto sprawdzać kontrahentów na białej liście podatników VAT?

Możliwość sprawdzania nowych kontrahentów na białej liście płatników VAT może być bardzo przydatna dla przedsiębiorców. W jakich sytuacjach warto się na to zdecydować?

Przede wszystkim wtedy, kiedy nawiązywana jest nowa współpraca i trzeba sprawdzić, czy dana firma rzeczywiście istnieje i czy będzie mogła wystawić fakturę VAT lub czy jest ona podatnikiem VAT. Faktura VAT jest bez wątpienia najbardziej popularną i cenioną metodą rozliczeń, dlatego też możliwość sprawdzenia, czy nowy kontrahent jest płatnikiem VAT, jest bardzo przydatna.

Dodatkowo można tutaj również sprawdzić numer rachunku kontrahenta lub dowiedzieć się, z jakiego powodu został wykreślony z listy podatników VAT lub odmówiono mu rejestracji.

Uwaga na kary!

Jest jeszcze jeden powód, dla którego warto sprawdzać kontrahentów na białej liście podatników VAT. Otóż jeśli zapłacisz swojemu partnerowi biznesowemu kwotę powyżej 15 tys. zł na inny rachunek, niż podany w wykazie, poniesiesz konsekwencje.

Po pierwsze, nie będziesz miał możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu kwoty, która została przelana na rachunek spoza wykazu. Ponadto musisz liczyć się z ryzykiem odpowiedzialności solidarnej za zaległości podatkowe ze swoim kontrahentem, jeżeli nie ureguluje od podatku VAT od transakcji.

Zdecydowanie warto więc upewniać się, że dany kontrahent jest czynnym płatnikiem VAT.

Co mam zrobić, jeśli na białej liście nie ma mojego rachunku firmowego?

Chciałeś upewnić się, że Twój rachunek firmowy znajduje się na białej liście płatników VAT, jednak okazało się, że… nie możesz go tam znaleźć?

Przede wszystkim zgłoś swój rachunek firmowy do Urzędu Skarbowego. Jeśli to nie przyniesie rezultatu, skontaktuj się ze swoim bankiem i sprawdź, czy Twój numer firmowego konta bankowego został przekazany do Systemu Teleinformatycznej Izby Rozliczeniowej (STIR).

Biała lista podatników VAT – podsumowanie

Jak widać, lista podatników VAT jest źródłem ważnych informacji, z której warto skorzystać, szczególnie przed nawiązaniem współpracy z nowych kontrahentem. Dobrym pomysłem jest również regularne sprawdzanie informacji na temat swojej firmy, aby upewnić się, że wszystko się zgadza.